Fonduri europene

Fonduri UE 2017: 75.000 euro pentru restaurante pescărești

Share

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit (POP) a publicat Ghidul solicitantului pentru Măsura I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venit. Potrivit acestuia, persoanele fizice autorizate (PFA), societățile cu răspundere limitată (SRL) și întreprinderile individuale care fac mici afaceri în domeniul pescuitului vor putea obține fonduri europene de până la 75.000 de euro pentru restaurante pescărești sau alte investiții în agrement cu acest specific, printr-o linie de finanțare pentru care s-a publicat recent Ghidul solicitantului oficial. Precizăm că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit este în subordinea Ministrului Agriculturii.

Ajutor financiar nerambursabil

Autoritatea urmează să anunțe și deschiderea apelului de proiecte, înscrierile făcându-se on-line, în sistemul de gestionare a fondurilor structurale, MySMIS 2014, fiind necesară semnătura electronică. Este bine de știut că ajutorul financiar nerambursabil acordat va fi de maximum 50% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri pentru fiecare operațiune și nu va depăşi suma de 75.000 euro (inclusiv TVA eligibil), echivalentul în lei. Astfel, un solicitant va putea depune una sau mai multe cereri de finanțare în cadrul măsurii, cu condiția ca sprijinul financiar solicitat să nu depășească cumulat echivalentul în lei a 75.000 euro. Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea investiţiei, în cuantum de minimum 50% prin mai multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar sau alte surse de finanţare precum creditul bancar. Este important de știut că pentru solicitanții care nu se încadrează în categoaria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maximum 30%. Astfel, valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect va fi de 150.000 euro. În cadrul acestui plafon este inclus TVA-ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul. Durata de implementare a unui proiect va fi de minimum o lună şi de maximum doi ani.

Cine sunt beneficiarii

Potrivit ghidului, solicitanții eligibili sunt pescarii – persoane fizice autorizate sau persoane juridice care îndeplinesc următoarele condiții:

 • înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activităţi;
 • dețin sau urmează să dețină competențe profesionale corespunzătoare noilor activități dezvoltate;
 • au minimum 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni.

Categorii de firme:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Categorii de cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli cu auditarea proiectului, informarea şi publicitatea, taxe, cheltuieli bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale.
 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului – de la cumpărarea efectivă pană la accesuri / drumuri / alei / parcări / drenuri / rigole / canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje.
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, precum şi cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare.
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază: construcţii şi instalaţii, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, dotări cu mobilier, mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.
 • Active necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

6 condiții de eligibilitate ale viitorului proiect

 • Să fie implementat pe teritoriul României.
 • Să conțină activitățile eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
 • Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.
 • Respectă gradul de intervenție publică.
 • Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.
 • Durata maximă de implementare este de 24 luni.

În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, fondurile europene nerambursabile vor putea fi accesate pentru dezvoltarea unor activităţi complementare care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor, incluzând: investiţii la bord; turism pentru pescuitul cu undiţa; restaurante cu specific pescăresc; servicii de mediu aferente pescuitului; activităţi educaţionale care privesc pescuitul. De precizat că investițiile la bord pot cuprinde doar activități care au ca scop diversificarea veniturilor pescarilor, cum ar fi investiții necesare realizării activităților de agrement la bordul ambarcațiunii de pescuit comercial.

Bogdan PANȚURU

Revista Agrobusiness nr. 14, 16-31 iulie 2017 – pag. 6-7

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *