Statele membre UE, consiliile consultative, industria pescuitului, organizațiile neguvernamentale și cetățenii interesați sunt invitați să participe la o consultare publică în care să-și spună părerea despre posibilitățile de