Afaceri

Unele concluzii și considerente referitoare la sectorul cooperației agricole

Share

La ultima adunare generală a Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, reprezentanții celor aproape 30 de cooperative prezente au declarant că prin aceste entități au efectuat atât operațiuni de aprovizionare cu inputuri, cât și vânzări ale produselor membrilor. „Este un salt important și demn de urmat și de restul cooperatorilor care ezită să facă acești pași. Membrii au fost mulțumiți de prețurile mici obținute la cumpărări și de prețurile mai mari la produsele vândute în comun“, au spus aceștia. Pe de altă parte, o bună parte dintre cooperative au depus proiecte, obținând finanțări din fonduri europene nerambursabile de aproape 10 mil. de euro, obiec­tivele respective fiind folosite în comun și în interesul membrilor.

„Conducerea Uniunii, spunea recent Paul Șchiopu, a reușit să clarifice și să facă aplicabile facilitățile fiscale acordate de Legea nr. 566/2004R cooperativelor agricole, formulând propuneri de modificare a Legii cooperației agricole, aflată pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, și a inițiat unele acțiuni intercooperatiste.

Considerăm că se impune a fi luate unele măsuri care să consolideze viața democratică a cooperativelor, apoi de aplicare a unor norme unitare de evidență tehnică și contabilă, de simplificare a relațiilor cu ORC, de impunere a unor măsuri organizatorice care să conducă la conservarea accesului cooperativelor la fondurile europene, răspândirea cunoștințelor de cultură cooperatistă în rândul fermierilor, dar mai ales al elevilor și studenților din învățământul agricol, inițierea unei statistici naționale în vederea cunoașterii și urmăririi evoluției aportului cooperativelor în economia națională, înființarea și organizarea altor uniuni de ramură zonale sau de ramură în scopul realizării Uniunii Centrale și, nu în ultimul rând, asigurarea reprezentativității sectorului cooperatist în structurile COPA-COGECA.

Considerăm, de asemenea, imperioasă implicarea MADR prin organizarea unor întâlniri zonale cu toate cooperativele existente. Numai astfel poate fi încurajat și consolidat întreg sistemul cooperatist agricol ce se înfiripă în România.

Nu trebuie scăpat din vedere că activitatea cooperativelor agricole generează ordine, solidaritate locală și națională, locuri de muncă și plusvaloare“, a mai spus Paul Șchiopu.

Ec. Paul ȘCHIOPU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *