Financiar

Bani de la stat pentru stimularea angajării tinerilor în agricultură

Share

În Monitorul Oficial nr. 1107 din 28 decembrie 2018 a fost publicat Decretul nr. 1.275 pentru promulgarea Legii nr. 336 privind aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară. Actul normativ a primit votul final al Parlamentului României pe 21 decembrie 2018. Însă în clipa de față (mijlocul lunii februarie) programul nu este funcțional, așteptându-se elaborarea normelor metodologice de aplicare. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a avut (are) la dispoziție 60 de zile de la data publicării documentului în M.O. pentru a face acest lucru.

Cum se spune și în denumirea actului normativ, legea instituie ajutoare de stat pentru perioada 2019-2020, ce se acordă agenților economici din agricultură, acvacultură și industria alimentară care angajează tineri pe o perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu contract de muncă și normă întreagă.

Scopul programului îl constituie crearea de noi locuri de muncă, atragerea tinerilor către aceste sectoare din economie și evitarea migrației forței de muncă.

Sprijinul financiar este condiționat de angajarea a minimum doi tineri cu vârsta până la 40 de ani inclusiv, cu studii de profil, care să nu fi avut contract cu angajatorul în ultimele 12 luni (deci este vorba despre angajări noi) și care să nu fi beneficiat în ultimul an de alte forme de ajutor de stat pentru primă angajare sau chiar de acest program.

Valoarea sprijinului financiar lunar

  • 000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
  • 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate ori cursuri de formare profesională de scurtă durată;
  • 500 lei pentru persoanele fără studii.

În plus, tinerii angajați beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul programului.

Beneficiarii programului pot fi următorii agenți economici: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008, cooperativă agricolă constituită conform Legii nr. 566/2004, persoane juridice constituite în baza Legii nr. 31/1990, precum și alte forme de asociere care desfășoară activități în cele trei sectoare.

Condiții care se impun firmelor: beneficiarul programului nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege; nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru punctele de lucru; se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării programului și numărul locurilor de muncă create prin program.

Vocea fermierului

Ing. Adrian Mocanu, fermier (1.500 ha) Prahova, membru în Comitetul director al LAPAR: „Nu pot evalua în clipa de față efectul acestei legi. Și nici n-aș comenta valoarea ajutorului. Vă spun doar că eu plătesc un tractorist cu 3.000 lei/net pe lună. Dar nici măcar n-ar fi asta o problemă: ideea este că noi nu mai găsim tineri care să vrea să lucreze în agricultură. Eu consider că mai degrabă s-ar institui o politică la nivel de stat prin care să fie reînființate școlile profesionale, dar nu cele din sistemul dual de acum, ci școli cu tradiție, care să scoată specialiști pentru agricultură. Poftim, tractoriști, fiindcă și pe aceștia am ajuns să-i calificăm noi, fermierii.“

Maria BOGDAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *