UE actualizează standardele de calitate a apei

Share

UE vrea să se asigure că apa de la robinet în întreaga UE este sigură pentru consum. Consiliul Europei și-a reactualizat recent poziția cu privire la propunerea de revizuire a Directivei privind apa potabilă. Noile norme propuse actualizează standardele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa potabilă și introduce o abordare eficientă din punctul de vedere al costurilor și bazată pe riscuri pentru monitorizarea calității apei.

Apă cu „etichetă“

Acestea conțin, de asemenea, noi dispoziții privind materialele care intră în contact cu apa potabilă și îmbunătățirea accesului la apă. Revizuirea este un rezultat direct al primei inițiative cetățenești europene de succes Right2Water (Dreptul la apă), după cum se arată într-un document al CE. Unul dintre elementele principale ale propunerii de reformare este de a actualiza standardele de calitate a apei aflate în prezent în vigoare, care au fost stabilite cu peste 20 de ani în urmă. Propunerea introduce, de asemenea, o abordare bazată pe riscuri în ceea ce privește monitorizarea calității apei. Această abordare ar trebui să reducă pe termen lung costurile monitorizării și, în același timp, să garanteze cea mai înaltă calitate a apei potabile. În plus, directiva revizuită propusă introduce noi obligații de îmbunătățire a accesului la apă. Statele membre vor trebui, de asemenea, să asigure accesul consumatorilor la informații privind proprietățile apei potabile, precum și la alte informații utile. Consiliul propune, de asemenea, o nouă procedură de stabilire a cerințelor de igienă pentru materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman. Scopul este de a îmbunătăți calitatea unor astfel de materiale pentru a se asigura protecția sănătății umane și evitarea oricărei contaminări.

Directive îmbunătățite

Directiva privind apa potabilă este cel mai important instrument pentru asigurarea calităţii apei potabile în Uniunea Europeană (UE), iar România s-a angajat ca, pe durata Preşedinţiei Consiliului UE, să facă tot posibilul pentru avansarea negocierilor pe dosarele legislative Apă potabilă şi Reutilizarea apei uzate. În acest context, ministrul Apelor şi Pădurilor Ioan Deneş a declarat: „Anul acesta, două dintre priorităţile României, care deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, sunt dosarele Apă potabilă şi Reutilizarea apei uzate. În ceea ce priveşte managementul apelor, Ministerul Apelor şi Pădurilor s-a angajat să facă tot posibilul pentru avansarea negocierilor pe aceste două dosare legislative. Directiva privind apa potabilă este cel mai important instrument pentru asigurarea calităţii apei potabile în Uniunea Europeană. Directiva iniţială a fost adoptată acum 20 de ani, iar demersul actual vizează îmbunătăţirea unor aspecte importante identificate în timp, cum ar fi: actualizarea parametrilor de calitate, introducerea unei abordări bazate pe riscuri în ceea ce priveşte monitorizarea, armonizarea standardelor pentru materialele care intră în contact cu apa, îmbunătăţirea accesului la apă şi informarea consumatorilor. Al doilea dosar se referă la reutilizarea apei uzate, aşa cum am spus anterior“. Ministrul de resort a menţionat, totodată, că în 2019, Ministerul Apelor şi Pădurilor a primit un buget cu aproximativ 150% mai mare comparativ cu cel de anul trecut, „ceea ce ne va permite susţinerea investiţiilor foarte importante pe care le avem în vedere în domeniul apelor“. Potrivit ministrului, o treime din teritoriul Uniunii Europene duce lipsă de apă pe tot parcursul anului, iar efectele asupra mediului şi economiei sunt foarte grave şi au repercusiuni şi la nivel global.

Bogdan PANȚURU