Financiar

Sumar al modificărilor fiscale. An nou, impozite noi…

Share

Anul 2023 vine cu un număr semnificativ de modificări privind impozitele și taxele datorate. Pe alocuri, unele măsuri sunt bine-venite pentru finanțele companiilor și ale persoanelor fizice. Însă, făcând bilanțul tuturor modificărilor, în ansamblu acestea se traduc, în fapt, în sume suplimentare pe care le vom avea de plată către bugetul de stat anul acesta sau următorul, după cum se arată într-o analiză preluată de financialintelligence.ro.

Din lista lungă de modificări fiscale aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023 (unele anunțate pe parcursul anului 2022, altele introduse pe final de an) includem, în cele ce urmează, un sumar al aspectelor principale:

Impozitarea companiilor

 • Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit se poate aplica și pentru active utilizate în producție și procesare, precum și active reprezentând retehnologizare, în anumite condiții.
 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional. Se schimbă unele condiții pentru încadrarea ca microîntreprindere, și anume: (i) venituri maxime de 500.000 euro, echivalent în lei; (ii) veniturile din consultanță și/sau management să nu depășească 20% din veniturile totale (face excepție consultanța fiscală); (iii) cel puțin un salariat; (iv) asociații/acționarii dețin peste 25% din capital/drepturi de vot în cel mult trei societăți care aplică același sistem.
 • Se abrogă cota de impozit de 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.
 • Companiile din domeniul HORECA pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Totodată, se abrogă impozitul specific pentru anumite activități din acest domeniu.
 • Cota de impozit pentru dividendele distribuite persoanelor juridice este de 8%. Aceasta se va aplica și pentru dividendele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative.
 • Societățile care desfășoară activități în sectoarele petrol, gaze naturale, cărbune şi rafinării sunt obligate la plata unei contribuții de solidaritate de 60% din profiturile care depășesc cu mai mult de 20% media profiturilor aferente exercițiilor financiare din perioada 2018-2021.
 • TVA
 • Plafonul valoric pentru cota de 5% TVA pentru livrarea unei locuințe cu o suprafață utilă de maximum 120 mp se reduce la 600.000 lei. Se va putea achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA.
 • Cota de TVA pentru servicii de cazare în sectorul hotelier/sectoare cu funcții similare, inclusiv închiriere terenuri pentru camping, se majorează la 9%.
 • Cota de TVA pentru servicii de restaurant și catering se majorează la 9%, cu excepția livrării de băuturi alcoolice și a celor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99, pentru care cota e de 19%.
 • Bacșișul încasat de la clienți de către operatorii care desfășoară activități de restaurant și baruri se evidențiază pe bonul fiscal, dar nu va fi asimilat din punct de vedere TVA cu o livrare de bun/prestare de serviciu.
 • Impozitarea persoanelor fizice
 • Se abrogă scutirea de impozit pe venit pentru persoanele fizice care desfășoară activități sezoniere.
 • O sumă de 200 lei/lună va fi neimpozabilă (în anumite condiții) din perspectiva impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, la locul unde se află funcția de bază, pentru salariații care își desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă cu normă întreagă.
 • O serie de beneficii salariale vor fi impozabile din perspectiva impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale dacă depășesc un plafon lunar de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Sunt incluse beneficii precum: (i) indemnizații pentru clauza de mobilitate (cu excepția transportatorilor), în limita a de 2,5 ori nivelul legal al indemnizației pentru personalul autorităților și instituțiilor publice; (ii) contribuții la fonduri de pensii facultative, în limita a 400 euro/an/salariat; (iii) prime de asigurare voluntară de sănătate/abonamente medicale în limita a 400 euro/an/salariat etc.
 • Deducerea personală din venitul net din salarii va include: (i) deducerea personală de bază (se modifică suma și condițiile de acordare) şi (ii) deducerea personală suplimentară, nou introdusă, de 15% din salariul minim brut pe țară pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, în anumite condiții, respectiv de 100 lei/lună/copil minor înscris într-o unitate de învățământ.
 • Pentru activități independente, venitul se poate determina pe baza normelor de venit dacă în anul anterior venitul realizat nu depășește 25.000 euro, echivalent în lei.
 • La determinarea venitului impozabil din chirii se elimină cota forfetară de cheltuieli de 40%.
 • Veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin intermediari, rezidenți fiscali români sau nerezidenți cu sediu permanent în România, vor fi impozitate cu 1% dacă titlurile/ instrumentele sunt pe o perioadă mai mare de 365 zile sau de 3%, dacă perioada de deținere a acestora este mai mică de 365 de zile. Cotele se aplică asupra fiecărui câștig din transfer/operațiune. Pierderile obținute nu se reportează și nu se compensează.
 • Dividendele, inclusiv câștigul din deținerea de titluri de participare la organisme de plasament colectiv, se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora.
 • La determinarea venitului impozabil din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor și terenurilor se elimină plafonul neimpozabil de 450.000 lei. Cota de impozit va fi de 3% dacă imobilele sunt deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv, respectiv de 1% dacă sunt deținute o perioadă mai mare de 3 ani.
 • Bacșișul încasat și distribuit către salariații lor de către operatorii care desfășoară activități de restaurant și baruri este considerat venit din alte surse, fiind supus unei cote de 10% impozit pe venit.
 • Persoanele care obțin venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară datorează contribuție de asigurări sociale (CAS). Baza anuală de calcul a CAS va fi de 12, respectiv 24 salarii minime brute pe țară, în funcție de nivelul veniturilor realizate.
 • Persoanele care obțin alte venituri decât cele de natură salarială (ex. venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții etc.) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă valoarea acestora depășește valoarea a 6 salarii minime brute pe țară. Baza anuală de calcul a CASS va fi de 6, 12, respectiv 24 salarii minime brute pe țară, în funcție de nivelul veniturilor realizate.
 • Volumul mare de noutăți ridică provocări atât pentru companii, cât și pentru persoanele fizice când vine vorba de monitorizarea și implementarea schimbărilor. Mai mult, lipsa stabilității cadrului legislativ în domeniul fiscal face probabil dificilă definirea unor practici unitare la nivelul autorităților fiscale, lăsând loc de interpretări în aplicarea acestor prevederi în permanentă schimbare. O constantă rămâne, totuși: statul român continuă și în 2023 o deja lungă tradiție de a introduce modificări fiscale de amploare la începutul fiecărui an.

Adriana STOIAN, coordonatoarea practicii de consultanță fiscală a Schoenherr și Asociații SCA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *