Cercetare

Evaluarea inputurilor utilizate în agricultura ecologică, o preocupare a cercetătorilor din România

Share

Pentru a veni în sprijinul fermierilor care cultivă în sistem ecologic și a căror număr este în continuă creștere, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București a fost demarat un proiect intitulat „Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică“.

La această dată nu există în România metodologii de identificare, evaluare, testare, dezvoltare și validare de metode de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică.

Tehnici și metode de ultimă generație

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei metode de eșantionare a probelor, validarea unor metode de analiză, testarea eficacității unor inputuri specifice pentru agricultura ecologică, precum și implementarea unor metode de detecție sensibile, bazate pe tehnici de ultimă generație, comparabile cu cele din laboratoarele de referință europene.

De asemenea, se urmărește și elaborarea unui ghid de bune practici privind evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților.

Proiectul reprezintă o noutate pentru România prin faptul că este pentru prima dată când un consorțiu format dintr-o universitate, 3 institute naționale de cercetare-dezvoltare și 2 stațiuni de cercetare-dezvoltare din domeniu agricol își propune realizarea unui ghid de bune practici şi elaborarea unei proceduri de certificare/ atestare a inputurilor utilizabile în agricultura ecologică, astfel încât să existe o abordare unitară și o trasabilitate în evaluarea acestora. Acest ghid va deveni util atât pentru cei care utilizează, dar și pentru cei care își doresc să producă și să distribuie inputuri pentru agricultura ecologică.

Agricultura care se bazează pe chimizare poate deveni sursă de poluare a aerului, a solului, a apei freatice, dar și a produselor pe care le furnizează către consumator. Iată de ce în ultimul timp se vorbește tot mai mult de agricultură ecologică (biologică sau organică) care poate contribui eficient la menţinerea unui mediu ambiant curat, favorizând dezvoltarea vegetaţiei naturale şi a lumii animale prin eliminarea sau reducerea produşilor chimici din viaţa fermei.

Cu cât numărul gospodăriilor agricole ecologice va fi mai mare, cu atât efectul ecologic devine mai benefic. Dar şi din punct de vederea economic efectele sunt favorabile deoarece produsele care se obţin au calităţi biologice superioare, au o valoare nutritivă crescută, îşi menţin calitatea timp îndelungat, ameliorează starea de sănătate a consumatorilor şi pot fi valorificate la preţuri mai mari comparativ cu produsele obţinute în agricultura convenţională.

Conf. univ. dr. Viorica LAGUNOVSCHI-LUCHIAN