Bugetul UE pentru anul 2010, pregătiri pentru redresarea economică

Share

2010, Anul European pentru combaterea sărăciei  şi a excluziunii sociale 79 milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene, respectiv 16% din populaţie, trăiesc sub pragul sărăciei, cei mai afectaţi fiind tinerii şi vârstnicii. În următorii ani, ca urmare a recesiunii economice, este posibil ca Europa să se confrunte cu încă şase milioane de şomeri, ceea ce creşte numărul persoanelor aflate în pragul sărăciei.

Din acest motiv, 2010 este „Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi a Excluziunii Sociale“, în întreaga Europă desfăşurându-se numeroase evenimente şi proiecte. În plus, sunt în curs de aplicare numeroase măsuri de sprijin direct:

– Fondul social european alocă 1,4 miliarde euro acţiunilor speciale care promovează incluziunea socială;

– alte 500 milioane euro vor fi alocate de Fondul european de ajustare la globalizare, asigurând îndrumare, formare profesională şi servicii de plasament individualizate pentru 60.000 de persoane care şi-au pierdut locul de muncă;

– 16 milioane de persoane nevoiaşe vor primi alimente gratuite în valoare de 500 milioane euro, în timp ce noul program „Fructe în şcoli“ (60 milioane euro) va asigura fructe şi legume gratuite pentru 25 milioane de elevi.

CREŞTERE DURABILĂ

Cea mai mare investiţie până în prezent: 64,3 miliarde euro pentru stimularea economiei
Cercetare de vârf  Ç  + 11,7 % faţă de 2009

Al şaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7) alocă 7,5 miliarde euro în vederea sprijinirii celor mai bune echipe europene de cercetare şi pentru atragerea cercetătorilor internaţionali de marcă în domenii esenţiale, cum ar fi ştiinţele mediului, medicina şi informatica.

Conexiuni inteligente de infrastructură  Ç + 12,7%
Planul european de redresare economică

Planul european de redresare economică investeşte în viitorul economiei europene un total de 4,0 miliarde euro sprijinind proiectele energetice strategice, cum ar fi aplicaţiile eoliene offshore. O sumă suplimentară de 1 miliard euro este destinată proiectelor care vizează introducerea Internetului de mare viteză în zonele rurale, unde aproximativ 30% din populaţie nu are acces la o conexiune în bandă largă.

Accelerarea convergenţei economice şi combaterea şomajului

În cadrul obiectivului privind convergenţa, cele 40,4 miliarde euro vor sprijini regiunile cel mai puţin dezvoltate ale Europei în vederea diversificării structurilor economice locale.

Proiectele vizează, de pildă, îmbunătăţirea serviciilor publice, modernizarea infrastructurii IT şi dezvoltarea turismului durabil, sporind în acest fel atractivitatea acestor regiuni pentru afaceri şi turişti.

Ajutorul este acordat prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) şi Fondul de coeziune, toate adaptate pentru favorizarea competitivităţii regiunilor Europei şi pentru stimularea dezvoltării.

RESURSE NATURALE

Păstrarea unui mediu sănătos şi sprijinirea dezvoltării rurale
Creştere ecologică  în comunităţile rurale

Un sprijin în valoare de 43,8 miliarde euro va fi folosit pentru a asigura un nivel de trai decent pentru peste 7 milioane de agricultori, în schimbul păstrării terenurilor agricole în bune condiţii de mediu. Un sprijin suplimentar de 14,4 miliarde euro va ajuta agricultorii să gestioneze apa într-un mod mai eficient, va asigura bunăstarea animalelor şi va încuraja agricultura organică.

Dana MĂCRIŞ