Ce este şi cum se calculează UDE?

Share

Actualizat (23 ianuarie 2015) – sursa madr.ro
Se foloseşte adesea noţiunea de UDE (unitatea de dimensiune economică) în contextul obținerii de fonduri europene.

Coeficienti calcul UDE si tipologie agricola

Coduri EUROSTAT

Denumire culturi

 SO 2010
euro/ha

B_1_1_1 Grâu comun

529,67

B_1_1_2 Grâu dur

394,39

B_1_1_3 Secară

392,55

B_1_1_4 Orz

456,04

B_1_1_5 Ovăz

302,81

B_1_1_6 Porumb boabe

640,66

B_1_1_7 Orez

822,98

B_1_1_99 Alte cereale

416,58

B_1_2_1 Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce

488,31

B_1_2_2 Linte, năut și măzăriche

387,25

B_1_3 Cartofi

3120,62

B_1_4 Sfeclă de zahăr

1245,24

B_1_5 Culturi furajere – rădăcinoase

1254,08

B_1_6_1 Tutun

1918,29

B_1_6_2 Hamei

913,37

B_1_6_4 Rapita

612,65

B_1_6_5 Floarea soarelui

501,37

B_1_6_6 Soia

574,46

B_1_6_7 In, altul decât inul pentru fibră

1522,65

B_1_6_8 Alte culturi oleaginoase

274,04

B_1_6_11 Alte culturi textile

47

B_1_6_12 Plante medicinale, condimente, plante aromatice și mirodenii, inclusiv ceaiul, cafeaua și cicoarea pentru cafea

812,88

B_1_6_99 Alte plante industriale

816,04

B_1_7_1_1 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni – în câmp

7113,49

B_1_7_1_2 Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în aer liber, în grădină

7914,85

B_1_7_2 Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în spații protejate

37209,23

B_1_8_1 Flori și plante ornamentale cultivate în aer liber

25638,04

B_1_8_2 Flori și plante ornamentale cultivate în spații protejate

96808,28

B_1_9_1 Iarba temporara

256,84

B_1_9_2_1 Porumb furajer

980,60

B_1_9_2_2 Alte cereale pentru siloz

468,58

B_1_9_2_99 Alte plante furajere

632,35

B_1_10 Seminţe şi alte semințe

3173,70

B_11 Alte plante

1018,19

B_3_1 Pajiști și pășuni permanente

261,96

B_3_2 Pășuni sărace: pășunile sărace, inclusiv lăstărișul, de obicei nefertilizate și neîntreținute

94,74

B_4_1_1_1 Livezi de pomi fructiferi
-Fructe semințoase: mere, pere etc., cu excepția stafidelor,
-Fructe sâmburoase: prune, piersici, caise, cireșe etc.

2703,58

B _4_1_2 Fructe mici și bace: coacăze albe și roșii, zmeură, smochine

3430,92

B_4_1_3 Fructe cu coajă: nuci, alune, migdale, castane etc.

1556,94

B_4_4_1 Vii – vin de calitate

1737,12

B_4_4_2 Vii – alte vinuri

1604,54

B_4_4_3 Vii – struguri de masa

2028,99

B_4_5 Pepiniere

6653,13

B_4_6 Alte culturi  permanente

541,52

B_6_1 Ciuperci  – pe 100 mp (Nr. recolte pe an=4)

3845,95

 

Coduri EUROSTAT

Denumire specii animale

SO 2010
euro/cap

C_1 Cabaline

1963,87

C_2_1 Bovine sub 1 an – total

243,86

C_2_2 Bovine sub 2 ani – masculi

398,96

C_2_3 Bovine sub 2 ani – femele

369,66

C_2_4 Bovine de 2 ani şi peste – masculi

846,07

C_2_5 Bovine de 2 ani si peste  – femele

874,52

C_2_6 Vaci pentru lapte

1033,43

C_2_99 Bovine de 2 ani şi peste – alte vaci

561,80

C_3_1_1 Ovine – mioare montate

50,47

C_3_1_99 Ovine – alte oi

23,39

C_3_2_1 Caprine – capre montate

99,37

C_3_2_99 Caprine – alte capre

38,09

C_4_1_1 Porcine – tineret porcin sub 20 kg

30,71

C_4_1_2 Porcine – scroafe pentru reproducţie peste 50 kg

304,03

C_4_1_99 Porcine – alte porcine

404,39

C_5_1 Pui pentru carne *

424

C_5_2 Găini ouătoare *

2273,88

C_5_3 Alte pasari *

1207,42

C_6 Iepuri (femele iepuri)

9,31

C_7 Familii de albine

52,26

* Valoarea SO se referă la 100 capete

Coeficienții au fost calculați  ca medie a anilor 2008-2009-2010-2011-2012, și aprobați de EUROSTAT.
Regulamente utilizate pentru  calculul coeficienților SO 2010:
Regulamentul CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole
Regulamentul CE nr. 868/2008 privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole și analizării activității economice
Regulamentul CE nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88
Documentul Comitetului Comunitar RICA- RICC 1500 Rev.3/2010 Manual de tipologie
Documentul EUROSTAT CPSA/SB/714/2013 – Formatul de transmitere a SO 2010