Politici agricole

Angajamentele Uniunii Europene?

Share

Mai ambițioasă decât Politica Agricolă Comună – PAC, componenta alimentară a Acordului verde stabilește o cale către protecționismul ecologic la nivelul pieței europene, pe lângă stabilirea unor obiective ambițioase pentru fermierii europeni cu privire la utilizarea pesticidelor, în special. Discuțiile se concentrează, de asemenea, pe probleme de planificare regională, pe limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, desigur, dar și pe controlul poluării fonice și luminoase pentru a găsi un echilibru multifactorial între agricultură și biodiversitate. Foarte concret, este vorba de „a face legătura dintre teren și dezvoltarea activităților într-o anumită zonă“. Directivele sunt date la nivel european, dar soluțiile sunt, prin urmare, lăsate a fi găsite la nivel local.

Există încă ceva de parcurs înainte de a testa eficacitatea acestor măsuri, în special în ceea ce privește echitatea și justiția socială. Acordul verde își propune să îmbunătățească remunerația fermierilor, actori cheie în această tranziție, dar criteriile pentru această modernizare rămân a fi definite mai târziu.

Pactul Verde European neglijează dimensiunea socială a tranziției către alimentația durabilă: „nu există o tranziție ecologică dacă nu există o tranziție socială“, rolul central pe care fermierii trebuie să îl joace fiind reprezentat de furnizarea de soluții durabile la problemele de tranziție alimentară.

Comerțul echitabil ar trebui să permită redefinirea regulilor pieței, de la producător la consumator, și astfel să limiteze externalitățile negative ale liberalizării neînfrânate, implicarea directă a cetățenilor, a asociațiilor de consumatori, a producătorilor etc., în cadrul dezbaterilor publice. Prețul bunurilor de consum rămâne un subiect extrem de sensibil deoarece este atât de complex de reglementat fără a intra în ecologia punitivă.

Rolul societății civile pare să fie esențial în contextul acestei tranziții, mai ales în dezvoltarea industriei alimentare. Scara acțiunii lor și capacitățile semnificative de finanțare îi fac actori esențiali pentru a conduce această tranziție în mod eficient. Dintre giganții agroalimentari, citeam că Danone are obiective deosebit de ambițioase cu privire la neutralizarea carbonului în 2050, precum și în ceea ce privește producția agricolă trecând de la cultivarea intensivă, cultivarea 100% regenerativă începând cu anul 2025. De asemenea, este în favoarea multor măsuri de reglementare, cum ar fi introducerea „scorului“ nutrițional, reglementarea proceselor de producție sau stabilirea de repercusiuni financiare asupra producției de emisii de carbon.

Finanțarea tuturor acestor proiecte ambițioase, publice sau private, reprezintă într-adevăr o miză majoră în perioada de tranziție ecologică. Sunt necesare investiții masive pentru a permite producătorilor să își schimbe practicile agricole și trebuie să existe cursuri de formare adecvate pentru tinerii fermieri. Prin urmare, logica pe termen scurt trebuie să înlocuiască obiectivele pe termen lung, iar investitorii din sectorul agroalimentar trebuie să integreze riscul ecologic ca risc sistemic pentru propria activitate.

Cu toate acestea, unele grupuri ale societății civile nu așteaptă aceste progrese pentru ca lucrurile să se întâmple singure. Tehnicile de limitare a monoculturii sau chiar îmbunătățirea simbiozei dintre producția animală și vegetală sunt căi de urmărit. Nu există nicio soluție tehnică miraculoasă, nu trebuie să neglijăm nicio sursă de cunoștințe și să testam soluții de la caz la caz, într-un cadru local, dacă este posibil.

Tehnicile agricole dezvoltate de anumite populații din zonele intertropicale mărturisesc capacitatea lor remarcabilă de reziliență în fața răsturnărilor climatice și reprezintă exemple de urmat, mult dincolo de simple experimente anecdotice.

Există multe provocări în punerea în aplicare a Acordului verde: dificultăți de a vorbi pe o „singură voce“, acord asupra standardelor comune, standardizarea măsurilor sociale etc. însăși definiția dată protecționismului ecologic ridică probleme viitorului liberului schimb pentru Uniunea Europeană.

Componenta alimentară a acestui plan întruchipează toată această complexitate datorită impactului său direct asupra stilurilor noastre de viață și a culturilor. Evoluția mentalităților și a stilurilor de viață sunt semnul unei maturități în rândul cetățenilor care nu mai așteaptă directivele de sus, ci care dimpotrivă încearcă să dicteze agenda politică prin acțiunea și modul lor de a consuma.

Acum cade în sarcina autorităților publice și actorilor economici să răspundă acestor cereri de schimbare și să facă față provocărilor timpului nostru.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *