Adio produse bio dubioase…

Share

Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent textul regulamentului care prevede noi norme pentru agricultura ecologică. Noile reguli se vor aplica peste doi ani și jumătate, începând cu 1 ianuarie 2021. Astfel, potrivit Comisiei Europene, principala îmbunătățire este introducerea unui set unic de norme la nivelul întregii UE care să acopere ansamblul sectorului de producție ecologică din UE. Mai precis, începând cu 2021 toți consumatorii europeni vor putea cumpăra produse bio de aceeași calitate garantată, indiferent de originea producătorului.

Se schimbă modificarea…

Potrivit noilor reglementări, va fi obligatoriu ca plantele să crească în pământ, iar pentru cele procesate nu se vor mai putea folosi ingrediente obișnuite decât în cazuri excepționale. Asta în condițiile în care vechile norme permiteau existența unui sistem „standardizat“ de excepții, uneori la nivelul unui singur producător, consemnează euractiv.ro. Potrivit documentelor UE, noile norme țin seama de nevoia de flexibilitate pe care aceste derogări o permiteau în trecut – excepțiile justificate în mod corespunzător, precum, de exemplu, înlocuirea temporară a unui ingredient ecologic cu unul neecologic în cazurile în care stocurile erau limitate, vor fi permise în continuare – însă aceste excepții vor fi acum limitate în timp, evaluate în mod periodic și, dacă este necesar, aplicate tuturor producătorilor, asigurând astfel tratamentul echitabil. Poate cea mai importantă modificare o reprezintă faptul că „aceleași norme se vor aplica tuturor producătorilor ecologici și produselor ecologice. Acest set unic de norme se va aplica și fermierilor din afara UE care își exportă produsele ecologice pe piața UE“. El va înlocui astfel cele peste 60 de standarde diferite care sunt considerate echivalente și care se aplică în prezent produselor alimentare ecologice importate. Comisarul european pentru Agricultură, Phil Hogan, a declarat că sectorul agriculturii organice a crescut permanent – cu 125% în ultimii 10 ani –, dar creșterea sa a fost afectată de reguli care nu se mai potrivesc: „Unul dintre marile succese ale Politicii Agricole Comune a fost capacitatea sa de adaptare pentru a răspunde noilor provocări și oportunități“. Hogan a ținut să mai precizeze că „astăzi este o zi pentru care mulți oameni au muncit foarte mult și au arătat o răbdare extraordinară. Aprobarea de către Consiliu a textului regulamentului permite producătorilor ecologici existenți și potențiali să planifice cu încredere și certitudine pe baza unor noi norme.“

Reguli mai simple

Conformitatea cu setul unic de norme ale UE va înlocui principiul echivalenței. De asemenea, ea generează îmbunătățiri importante în privința comerțului, principala îmbunătățire fiind crearea unor condiții de concurență echitabile între operatorii din UE și cei din țările din afara UE. Domeniul de aplicare a normelor a fost extins pentru a include o serie de noi produse precum sarea, pluta și uleiurile esențiale. De asemenea, va fi posibilă adăugarea în viitor a unor noi produse, pentru a ține cont de evoluția sectorului și de cererile consumatorilor, oferind astfel oportunități. „Se va asigura tratamentul echitabil al producătorilor ecologici din UE, iar logoul ecologic al UE va oferi consumatorilor aceleași garanții de calitate în întreaga Europă. Dat fiind prețul mare pe care majoritatea consumatorilor îl plătesc pentru alimentele ecologice, această garanție de calitate este extrem de importantă“, a anunțat Comisia Europeană. Potrivit noilor norme, micii fermieri vor putea opta acum pentru certificarea în grup, ceea ce le va reduce costurile de certificare și le va facilita aderarea la sistemul ecologic. De asemenea, vor fi create noi oportunități prin deschiderea unei noi piețe pentru semințele și alte materiale săditoare ecologice, cu un nivel înalt de biodiversitate genetică. Aceasta va duce la îmbunătățirea biodiversității, la durabilitatea culturilor și la stimularea inovării. În plus, rezistența la dăunători și la boli va fi îmbunătățită și se va pune accentul pe o mai bună adaptare la condițiile locale.

Calitatea, pe primul loc

Garantarea calității, fie că vorbim despre produse fabricate în Europa sau în țări terțe va fi posibilă prin introducerea unui set unic de norme de producție la nivelul întregii UE, pe care trebuie să le respecte inclusiv fermierii care produc în afara comunității pentru export în cadrul statelor membre. Iar producătorilor care nu respectă aceste reguli li se va interzice să folosească logoul „bio“ pe eticheta produselor lor. „În acest moment, ne aflăm într-o situație în care este posibil ca producătorilor să li se aplice standarde diferite în aceeași țară dacă aceasta nu are acorduri de echivalență cu UE, pur și simplu pentru că organismele de certificare își stabilesc propriile standarde. Conformitatea cu setul unic de norme ale UE va înlocui principiul echivalenței. De asemenea, ea generează îmbunătățiri importante în privința comerțului, principala astfel de îmbunătățire fiind crearea unor condiții de concurență echitabile între operatorii din UE și cei din țările din afara UE“, potrivit CE. Aceste schimbări au fost necesare pentru că vechile norme permiteau existența unor excepții, uneori doar pentru un singur producător. Noile norme țin seama de nevoia de flexibilitate pe care aceste derogări o permiteau în trecut, însă aceste excepții vor fi acum limitate în timp, evaluate în mod periodic și, dacă este necesar, aplicate tuturor producătorilor, asigurând astfel tratamentul echitabil al tuturor. Spre exemplu, acum este permisă înlocuirea temporară a unui ingredient ecologic cu unul neecologic, în cazurile în care stocurile sunt limitate. Aceste proceduri vor fi permise în continuare, dar pe o perioadă scurtă, cu respectarea regulilor mai sus menționate.

Cum rămâne cu pesticidele?

Ca și până acum, producătorii certificați nu pot utiliza pesticide neautorizate în culturile lor. De asemenea, pentru a putea purta eticheta bio, plantele ar trebui să fie plantate în pământ, iar utilizarea de „straturi înălțate“ nu mai este considerată compatibilă cu principiile ecologice generale. Cu toate acestea, noul regulament permite producătorilor din statele membre în care această prac­tică a fost deja autorizată pentru agricultura ecologică să continue utilizarea serelor pe parcursul unei perioade limitate de 10 ani. La 5 ani de la data aplicării noului regulament, Comisia va prezenta un raport cu privire la utilizarea straturilor înălțate în sere; raportul poate fi însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă. Ce stabilesc noile norme sunt măsuri de precauție pe care operatorii trebuie să le ia pentru a reduce riscul de „contaminare“ accidentală cu pesticidele utilizate în culturile convenționale situate în apropierea celor ecologice.

Bogdan PANȚURU