Vă puteți cumpăra vechime în muncă și în 2018

Share

În octombrie 2016 a intrat în vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumpărare de vechime în muncă“, a avut inițial un termen restrâns de acțiune, până pe 27 aprilie 2017. Pentru că a înregistrat mare succes în rândul celor care au vrut să-și completeze anii de pensie, autoritățile au decis să prelungească termenul de aplicabilitate până la sfârșitul anului 2018. Așadar, persoanele interesate să-și cumpere vechime mai au la dispoziție încă 12 luni în care pot face acest lucru.

În conformitate cu Legea nr. 186/2016, modificată, își poate cumpăra vechime orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Cei care doresc să semneze un contract se pot prezenta la casele de pensii cu următoarele documente: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie; procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar; declarația pe propria răspundere, care se completează la sediul caselor județene de pensii. Contractul se încheie numai pentru perioade anterioare, respectiv pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului.

Venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale este ales de persoana care încheie contractul, dar nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Suma reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflație. În prezent, contribuția lunară de asigurări sociale este de minimum 364 de lei.

Maria BOGDAN