International

Trei noi iniţiative ale Comisiei Europene în cadrul Pactului Verde

Share

Comisia a adoptat, în 17 noiembrie, trei noi inițiative care sunt necesare pentru a transpune în practică angajamentele asumate în cadrul Pactului verde european, menite să stopeze defrișările, să introducă inovări în gestionarea durabilă a deșeurilor și să asigure soluri sănătoase în beneficiul oamenilor, al naturii și al climei.

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Pentru a câștiga lupta purtată la nivel mondial împotriva crizei climatice și a celei legate de biodiversitate trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acționa atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Regulamentul nostru privind defrișările răspunde apelurilor cetățenilor de a reduce la minimum contribuția europeană la defrișări și de a promova consumul durabil. Noile noastre norme care reglementează transferurile de deșeuri vor stimula economia circulară și vor asigura faptul că exporturile de deșeuri nu dăunează mediului sau sănătății umane în altă parte a lumii. Iar datorită strategiei noastre privind solul, acesta se va însănătoși, va fi utilizat în mod durabil și va beneficia de protecția juridică de care are nevoie. Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Dacă ne așteptăm ca partenerii noștri să adopte politici climatice și de mediu mai ambițioase, ar trebui noi înșine să punem capăt exportării poluării și sprijinirii defrișărilor de care suntem răspunzători. Propunerile de regulamente privind defrișările și transferurile de deșeuri pe care le înaintăm sunt cele mai ambițioase eforturi legislative depuse vreodată la nivel mondial pentru a rezolva aceste probleme. Odată cu aceste propuneri, ne asumăm responsabilitatea și ne respectăm angajamentele prin reducerea impactului nostru la nivel mondial asupra poluării și a declinului biodiversității. De asemenea, am prezentat o strategie inovatoare a UE privind solul, cu o agendă politică solidă, care își propune să acorde solului același nivel de protecție ca apei, mediului marin și aerului.“

420 mil. ha de pădure, dispărute

S-a constatat că, în perioada 1990-2020, la nivel mondial au dispărut 420 de milioane de hectare de pădure – o suprafață mai mare decât cea a Uniunii Europene. Astfel CE propune un nou regulament menit să stopeze defrișările și degradarea pădurilor. Noile acte normative propuse ar garanta că produsele pe care cetățenii UE le cumpără, le utilizează și le consumă pe piața UE nu contribuie la defrișările și la degradarea pădurilor la nivel mondial.

Principalul factor care contribuie la aceste procese este extinderea terenurilor agricole, în scopul producerii unor materii prime (soia, carne de vită, ulei de palmier, lemn, cacao și cafea) și a unora dintre produsele derivate ale acestora. La nivelul UE se va utiliza un sistem de evaluare comparativă pentru a analiza țările și nivelul lor de risc de defrișări și de degradare a pădurilor generat de materiile prime care intră sub incidența regulamentului.

CE va intensifica dialogul cu alte țări mari consumatoare și se va implica la nivel multilateral pentru unirea eforturilor. Prin promovarea consumului de produse care nu contribuie la defrișări și prin reducerea impactului UE asupra defrișărilor și a degradării pădurilor la nivel mondial, se preconizează că noile norme vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră și declinul biodiversității. De asemenea, va exista un impact pozitiv asupra comunităților locale, inclusiv asupra celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi populațiile indigene, care depind în mare măsură de ecosistemele forestiere.

Regulamentul privind transferurile de deșeuri consolidează și mai mult acțiunile de combatere a traficului de deșeuri, una dintre cele mai grave forme de infracțiuni împotriva mediului, deoarece transporturile ilegale ar reprezenta până la 30% din transferurile de deșeuri, cu o valoare anuală de 9,5 miliarde euro.

În cadrul Regulamentului revizuit privind transferurile de deșeuri, Comisia își respectă promisiunea privind realizarea economiei circulare și reducerea poluării, propunând norme mai stricte privind exporturile de deșeuri, un sistem mai eficient de circulație a deșeurilor ca resursă și acțiuni hotărâte de combatere a traficului de deșeuri. Exporturile de deșeuri către țări care nu sunt membre ale OCDE vor fi restricționate; acestea vor fi autorizate numai dacă țările terțe doresc să primească anumite deșeuri și dispun de capacitatea necesară pentru a le gestiona în mod durabil. Transferurile de deșeuri către țările care sunt membre ale OCDE vor fi monitorizate și pot fi suspendate dacă generează probleme grave de mediu în țara de destinație. Conform propunerii, toate întreprinderile din UE care exportă deșeuri în țări terţe ar trebui să se asigure că instalațiile care le primesc fac obiectul unui audit independent care să demonstreze gestionarea acestora  într-un mod care nu dăunează mediului.

Noile norme aduc, de asemenea, transferurile de deșeuri în era digitală, prin introducerea schimbului electronic de documente.

Îmbunătățirea eficienței și a eficacității regimului de asigurare a respectării normelor include instituirea la nivelul UE a unui grup de asigurare a respectării normelor privind transferurile de deșeuri, împuternicirea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) să sprijine investigațiile transnaționale efectuate de statele membre ale UE cu privire la traficul de deșeuri și instituirea unor norme mai stricte referitoare la sancțiunile administrative.

Noua strategie a UE privind solul stabilește un cadru care prevede măsuri concrete pentru protecția, refacerea și utilizarea durabilă a acestuia și propune un set de măsuri voluntare și de măsuri obligatorii din punct de vedere juridic. Această strategie vizează sporirea cantității de carbon din sol în terenurile agricole, combaterea deșertificării, refacerea terenurilor și a solurilor degradate, precum și asigurarea faptului că, până în 2050, toate ecosistemele solului vor fi sănătoase.

Se cunoaşte faptul că solurile sănătoase constituie baza a 95% dintre alimentele pe care le consumăm, acestea găzduiesc peste 25% din biodiversitatea din întreaga lume și reprezintă cel mai mare rezervor de carbon terestru de pe planetă. În prezent, 70% din solurile din UE nu se află într-o stare bună.

În strategie se afirmă că este necesar ca în UE solul să beneficieze de același nivel de protecție ca cel prevăzut pentru apă, mediul marin și aer. În acest scop se va elabora o nouă propunere de act legislativ privind sănătatea solului, care va fi prezentată până în 2023, în urma unei evaluări a impactului și a unei ample consultări a părților interesate și a statelor membre. Strategia mobilizează, de asemenea, implicarea societală și resursele financiare necesare, sprijină schimbul de cunoștințe și promovează practicile durabile de gestionare și monitorizare a solului, sprijinind ambiția UE privind o acțiune mondială în domeniul solului.

A consemnat Teofilia BANU

Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *