Afaceri

Starea agricolă a ţărilor europene

Share

Ce ne apropie, ce ne desparte de Austria

Studiul pe care-l supunem atenţiei aparţine prof. univ. Ioan Alecu şi el se constituie într-o lucrare ştiinţifică strict informativă. Atunci când am decis să-l publicăm în sinteză, am pornit atât de la valoarea sa statistică, cât mai ales de la unele aprecieri de ordin fundamental privind politica agrară a guvernanţilor din cele 14 state luate în analiza profesorului Ioan Alecu.

Date generale

– Suprafaţa agricolă totală – 3,74 mil. ha;
– Populaţia agricolă activă – 194.000 locuitori;
– Agricultură intensivă – acoperă aproape integral necesarul intern de produse – participă la formarea P.I.B. cu 3,5%;
– Relief preponderent muntos – 2/5 din suprafaţa totală a ţării este ocupată de păduri;
– Clima temperat-continentală;
– Reţea hidrografică bogată;
– Populaţia totală – 8.317.487 locuitori (în 2007).

Reglementări legislative

În Constituţie, pe lângă faptul că se garantează proprietatea, se prevede şi responsabilitatea proprietarului privind modul de exploatare a pământului, stipulându-se că „principala obligaţie a proprietarului este aceea de a-l cultiva şi a-l întreţine în cele mai bune condiţii“.

Structura exploataţiilor agricole

– Structura agriculturii austriece este definită de exploataţiile mici şi mijlocii, suprafaţa medie fiind de 27,7 ha;

– Micile proprietăţi, cu suprafeţe de 1-10 ha, sunt în număr de 58.400, având o pondere în total de 42,5%;

– Proprietăţile mijlocii, cu suprafeţe între 10-50 ha, sunt în număr de 69.900, având o pondere de 51,2%;

– Proprietăţile mari, cu suprafeţe peste 50 ha, sunt în număr de 8.700, cu o pondere în total de 6,3%;

– În Austria există 137.000 de ferme agricole şi forestiere, înregistrându-se anual o scădere a numărului de ferme cu aproximativ 1%;

– Într-o fermă lucrează, în medie, o singură persoană;

– Cheltuielile de personal sunt foarte mici – profit foarte ridicat;

– Doar 31% din cei angajaţi în activitatea agricolă desfăşoară numai activităţi agricole, 56% desfăşoară în paralel şi alte activităţi, iar 9% sunt implicaţi şi în alte activităţi ocazionale;

– Arendarea este foarte puţin întâlnită (problemă de mentalitate), fiecare fiind interesat să-şi lucreze pământul său.

Înzestrarea tehnică

– Exploataţiile agricole austriece, indiferent de mărime, sunt dotate cu ultimele descoperiri în materie de tehnologie agricolă;
– Achiziţionarea utilajelor este făcută în cadrul întovărăşirilor agricole, înfiinţate preponderent pe bază de rudenie (parcul de maşini agricole şi tractoare, 330.000);
– Sunt folosite cantităţi mari de îngrăşăminte şi pesticide (151,7 kg de îngrăşăminte şi 2,4 kg de pesticide în s.a la ha);
– După al II-lea război mondial, producţiile s-au dublat la fiecare 10 ani.

Rolul statului în agricultură

Statul acordă sprijin important agricultorilor, politica agricolă având atât o componentă socială, cât şi una ecologică, în virtutea căreia impune restructurarea metodelor tradiţionale, protecţia solului şi a mediului înconjurător.

Sprijinul financiar

Formele de ajutor pentru agricultură şi agricultori:

– subvenţionarea preţului pentru exportatori;
– finanţarea directă şi imediată a fermierilor din zona muntoasă, unde condiţiile sunt grele şi de cele mai multe ori neprielnice;
– încurajarea fermelor mixte, deoarece în Austria creşterea animalelor domestice este foarte redusă în comparaţie cu celelalte ţări europene;
– sprijin acordat în cazul calamităţilor naturale;
– programe federale de ajutorare a agricultorilor.

Măsuri restrictive

– reducerea productivităţii exploataţiilor agricole, pentru a nu se depăşi cu mult nevoile interne;
– scăderea ritmului intensiv al producţiei, respectiv al chimizării, care este deosebit de nociv pentru mediu;
– încurajarea celor care se dedică activităţii de agricultor;
– aplicarea metodelor moderne de management;

– va urma –

One thought on “Starea agricolă a ţărilor europene

  • Oare austriecii sunt prosti? Ei nu au auzit de fermele de zeci de mii de hectare pe care le promoveaza comunistii romani? Oare de ce nu se modernizeaza si ei renuntand la fermele mici?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *