Europa se îndreaptă spre energia inteligentă (II)

Share

Biogazul, de obicei, nu poate fi utilizat ca un produs brut şi necesită mai multe etape de tratament pentru a extrage conţinutul de metan de la celelalte componente neviabile, nocive sau componentele deşeurilor. Spre exemplu, CO2 reduce conţinutul energetic al biogazului, H2S este coroziv şi poate cauza daune conductelor, pompelor şi altor echipamente, iar apa duce la condens. Componentele ce necesită îndepărtarea depind de folosirea finală a biogazului.

Modalităţi de utilizare a biogazului

Recuperarea căldurii

Recuperarea căldurii din biogazul care arde într-un boiler sau într-un furnal industrial este cea mai des folosită metodă. Conţinutul de metan poate fi de 20%, iar tehnicile de spălare sunt simple şi economice. În mod normal, arzătoarele de gaz sau injectoarele sunt folosite în acest scop. Se estimează că actualizarea termală a biogazului va fi viabilă din punct de vedere economic atunci când fluxul depăşeşte 100 Nm3/h.

Producerea electricităţii

Producerea electricităţii sau cogenerarea poate fi activată folosind un boiler pe bază de biogaz, urmat de o turbină pe bază de vapori. Această metoda clasică este uşor de configurat, iar constrângerile curăţirii sunt scăzute. O metodă recent dezvoltată constă în instalarea aprinderii prin scânteie sau a motoarelor cu două tipuri de combustibil. Această maşinărie este mai înceată, mai versatilă şi mai durabilă, dar de două ori mai scumpă decât fosta metodă a boilerului pe bază de biogaz şi necesită cel puţin 40% din conţinutul de metan.

Producţia combustibilului pentru automobile

Specificările legate de puritate sunt mult mai stricte decât pentru alte utilizări şi necesită un minim de 96% metan. În plus, conţinutul de vapori trebuie să fie mai jos de 15 mg/Nm3, în timp ce conţinutul de H2S nu ar trebui să depăşească 100 mg/Nm3, iar mărimea particulelor este limitată la 40 de microni(μm).

Injectarea în reţeaua gazelor naturale

Compoziţia finală a biogazului injectabil depinde de specificaţiile reţelei. Acele cerinţe sunt concentrate pe conţinutul de metan, dioxid de carbon, oxigen, sulf şi halogen. Ca şi în producţia de combustibili, injectarea reţelei de gaze este o valorizare totală, neafectată de nicio combustie. Cu toate acestea, tratamentele şi ţevile de legătură reprezintă o investiţie masivă de capital. Tehnologia devine profitabilă atunci când fluxul de biogaz depăşeşte 1.000 Nm3/h.

PROIECTUL FARMAGAS, PRINCIPALELE OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului FARMAGAS furnizează o soluţie de încredere în managementul deşeurilor agricole pentru promovarea producerii şi folosirii de biogaz.

Obiective specifice:

– furnizarea accesului fermierilor la sectorul informaţiilor despre biogaz;

– identificarea principalelor obstacole şi bariere în răspândirea tehnologiilor bazate pe biogaz;

– întărirea infrastructurilor existente de diseminare şi formare în domeniul biogazului;

– extinderea procesului de transfer al cunoştinţelor existente;

– transferul informaţiilor relevante derivate din cercetarea iniţiativelor europene către agricultorii locali.

Există multe oportunităţi neexploatate pentru economisirea energiei şi încurajarea folosirii Surselor de Energie Regenerabilă (RES) din Europa, dar condiţiile pieţei nu ajută întotdeauna la scoaterea la lumină a acestora. Programul Energie Inteligenţa Europeană reprezintă instrumentul UE pentru acţiunea de finanţare în scopul îmbunătăţirii acestor condiţii care ne vor duce, în final, către utilizarea unei energii, produse în spaţiul comunitar, cu mult mai „inteligentă“.

Dr. Ing. Daniel BOTĂNOIU