Pădurile, atâtea câte au mai rămas

Share

În fondul forestier proprietate publică a statului, în suprafaţă de aproximativ 3,4 milioane ha, administrat de Romsilva, nu s-au produs defrişări de vegetaţie forestieră. Pădurarii recunosc însă că sunt înregistrate în fiecare an unele tăieri ilegale de masă lemnoasă. Gheorghe Dima, inginer la Serviciul Împăduriri, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva, susţine că aceste tăieri nu au produs înlăturarea totală a vegetaţiei forestiere de pe suprafeţele respective.

Domnia sa a precizat că tăierile ilegale din fondul forestier de stat – furtul câtorva mii de metri cubi – nu reprezintă un pericol pentru stabilitatea ecosistemelor forestiere. Aici trebuie să ţinem cont de faptul că posibilitatea anuală de producție a pădurilor de stat se ridică la aproximativ 10 milioane mc de masă lemnoasă, din care se exploatează circa 9,5 milioane mc.

Pentru prevenirea şi contracararea faptelor ilegale, la nivelul RNP s-a întocmit un plan comun de acţiune prin care se monitorizează întreaga activitate din interiorul perimetrului silvic. Planul este gestionat de personalul Romsilva şi al Inspectoratului General de Poliţie.

Aceste structuri nu au reuşit totuşi să asigure ordinea silvică în toate zonele ţării. În domeniul privat asistăm la un adevărat jaf. În acest caz „hoții“, în general cu acceptul tacit al proprietarilor, au ras versanți întregi de munte și nu au pus nimic la loc, așteptând ca pădurea să se refacă singură.

Traian DOBRE