Afaceri

Proiectul de buget 2011 al UE: viitorul, dincolo de criză

Share

Sprijinirea redresării economice şi investiţiile în tineretul Europei şi în infrastructurile de mâine reprezintă priorităţile proiectului de buget 2011 adoptat de Comisie la 27 aprilie 2010. Dintr-un total de 142,6 miliarde euro, aproximativ 64,4 miliarde euro sunt destinate acţiunilor din domeniul redresării economice (+3,4% faţă de 2010). În plus, fondurile consacrate iniţiativelor emblematice ale strategiei UE 2020 (pentru creştere) reprezintă aproximativ 57,9 miliarde euro (aproximativ 40% din buget).

Principalele priorităţi: creşterea durabilă şi incluziunea socială

„Proiectul de buget are ambiţia de a continua, în colaborare cu statele membre ale UE, promovarea redresării economice, în special în favoarea populaţiilor cele mai vulnerabile, în perioada actuală, ulterioară crizei, în paralel cu reflectarea, la nivel bugetar, a noii abordări globale a UE în materie de creare de locuri de muncă şi creştere economică,“ a declarat dl Janusz Lewandowski, comisarul UE pentru programare financiară şi buget.

„Noul proiect de buget stimulează Europa şi pe cetăţenii acesteia să dezvolte o economie a viitorului, ai cărei piloni sunt cercetarea şi dezvoltarea, precum şi creşterea durabilă şi incluziunea socială. Acest proiect de buget este menit să pregătească mai bine tineretul european pentru viitor, să incite întreprinderile mici şi mijlocii să utilizeze pe deplin fondurile UE pentru a putea ieşi din criză.“

Un buget consacrat unei creşteri economice durabile

În prezent, fondurile structurale şi Fondul de coeziune sunt într-o fază de implementare activă pe teren. Cu toate că angajamentele pentru proiecte noi cresc cu 3,2%, creditele de plată pentru proiectele în curs cresc cu 16,9%, depăşind valoarea de 42,5 mi­liarde euro.

Se aşteaptă ca această creştere a plăţilor să contribuie în termeni reali la stimularea necesară a economiilor naţionale, promovând, în acelaşi timp, ajustarea structurală necesară trecerii la modelul de creştere economică durabilă definit de UE în Strategia pentru creştere şi locuri de muncă, adoptată recent. Executarea Planului european de redresare economică va contribui, de asemenea, cu peste un miliard de euro la finanţarea implementării pe teren a proiectelor energetice convenite în 2009 şi care debutează în 2010 în domeniul captării şi al stocării carbonului, energiei eoliene offshore şi infrastructurii energetice. În mod similar, suma de aproximativ 500 mi­lioane de euro va finanţa proiectele IT convenite privind banda largă în zonele rurale.

Finanţările agricole rămân stabile

În timp ce finanţările pentru cheltuielile de piaţă, ajutoarele directe din cadrul politicii agricole comune (PAC) şi dezvoltarea rurală vor rămâne stabile, finanţările destinate protecţiei mediului prin intermediul programului Life+ vor creşte cu +8,7%, atingând valoarea de 333 milioane de euro.

UE, ca actor mondial

Menţinerea nivelului de finanţare pentru UE ca actor mondial este confirmată prin trei propuneri principale:

– consolidarea angajamentului luat de UE la Conferinţa ONU din toamna anului trecut privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (65 milioane de euro);

– consolidarea sprijinului acordat de UE ţărilor în curs de dezvoltare în vederea combaterii schimbărilor climatice (65 milioane de euro);

– alocarea unei sume destinate încurajării dezvoltării economice şi sociale a comunităţii turco-cipriote (25 milioane de euro).

Regândirea cercetării

Proiectul de buget 2011 prevede, de asemenea, creşterea investiţiilor consacrate cercetării, dezvoltării şi inovării, infrastructurii şi capitalului uman. Suma alocată celui de al 7-lea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică va creşte cu 13,8%, atingând 8,6 miliarde euro. Nu s-a investit niciodată atât de mult în acest program. Doar cercetarea şi dezvoltarea nu pot impulsiona redresarea economică: reţelele transeuropene de transport şi energie vor beneficia de 1,3 miliarde euro (o creştere de 16,8%), în timp ce Programul pentru competitivitate şi inovare (PCI) va primi cu 4,4% mai multe fonduri în comparaţie cu 2010 (549 milioane de euro).

Un buget pentru viitorul tineretului nostru

„Peste 20% din tinerii din Europa sunt şomeri“, a declarat Janus Lewandowski. Acest lucru este de neconceput. Bugetul UE trebuie să îi ajute pe tineri să se pregătească pentru cariera profesională, prin intermediul educaţiei sau al schimburilor.“

În acest scop, finanţarea programului Învăţare de-a lungul vieţii va creşte cu 2,6% (1,1 miliarde euro), punând astfel la dispoziţia studenţilor peste 200.000 de burse Erasmus. De asemenea, 120.000 de participanţi vor primi finanţare prin intermediul programului Tineretul în acţiune, care alocă 127 milioane de euro (+1,6%) pentru sprijinirea recrutării tinerilor prin intermediul unor activităţi de învăţare nonformală.

Ce urmează?

„Acesta este primul buget elaborat în conformitate cu Tratatul de la Lisabona“, a explicat

dl Janusz Lewandowski. Principalele două diferenţe sunt următoarele: în primul rând, întreaga procedură este mult mai rapidă decât până în prezent, având în vedere că acum există o singură lectură în Parlamentul European, faţă de două în trecut. În al doilea rând, Consiliul şi Parlamentul deţin, pentru prima oară, competenţe egale în ceea ce priveşte adoptarea bugetului. Aceasta presupune, mai mult ca oricând, consolidarea cooperării dintre cele trei instituţii ale UE implicate în acest proces.“

Dana MĂCRIŞ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *