Economie

În Senat se „coace“ ceva-TVA zero pentru fermieri

Share

Recent, la Senat a fost depusă o inițiativă legislativă pentru modificarea Codului Fiscal, în sensul aplicării unei cote zero la TVA pentru fermieri. „Pentru susţinerea agriculturii, se propune reducerea de la 9%, în prezent, la 0% a cotei de TVA pentru cele mai importante inputuri“, se arată în documentul depus la Senat. Mai precis, se are în vedere eliminarea taxei pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol. Măsura va contribui la reducerea rambursărilor de TVA datorat în principal aplicării taxării inverse pentru livrarea unor produse agricole şi îmbunătăţirea fluxurilor financiare în acest sector, se mai spune în expunerea de motive. Potrivit programului guvernamental în exercițiu, printre prioritățile imediate se află, printre altele, și eliminarea TVA-ului pentru producătorii agricoli, măsură ce ar avea un impact bugetar anual de 170 de milioane de lei. Amintim că de la 1 august 2016 TVA-ul a scăzut de la 24% la 9% pentru livrările de îngrășăminte și pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii specifice sectorului agricol. Emil Dumitru, preşedintele Federaţiei Naţionale Pro Agro, a declarat că măsura e bună, dar trebuie făcut mai mult pentru agricultură. „În loc să facem valoare adăugată, exportăm grâu şi porumb şi, culmea, importăm carne. Să nu mai facem politici agrare, ci politici agricole. Trebuie să oferim o alternativă viabilă celor din mediul rural şi să nu mai facem o agricultură de subzistenţă“, a declarat Dumitru la un seminar de specialitate. Acesta a arătat că polonezii au reuşit să facă politici astfel încât accesarea fondurilor UE să fie legată de valoarea adăugată. „Singura şansă a agriculturii este să acceseze fondurile UE. Şi nu am reuşit să-i facem pe fermieri să se asocieze şi să reuşim să fim competitivi“, a spus Dumitru.

Codul Fiscal ar urma să fie modificat şi pentru majorarea plafonului de scutire până la care micile întreprinderi nu au obligaţia plăţii TVA de la 220.000 lei la 300.000 de lei, potrivit proiectului de lege. „Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 226 alin. (2), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 de lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la articolul 268 alin (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutire conform art. 294 alin (2) litera b“, se arată în proiectul de lege. Totodată, acesta stabileşte reguli referitoare la aplicarea scutirii de TVA pentru întreprinderile mici înfiinţate anterior anului 2017, precum şi pentru cele înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 28 februarie şi pentru cele înfiinţate începând cu data de 1 martie 2017. De asemenea, persoanele impozabile înregistrate în scopuri TVA anterior anului 2017 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform articolului 316 din noul Cod Fiscal, după data de 1 martie 2017, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv 2016, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei.

Bogdan PANȚURU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *