Actualitate

Guvernul a adoptat programul de minimis pentru purcei Bazna și Mangalița

Share

În ședința sa din 10 ianuarie, Guvernul a aprobat o Hotărâre de Guvern care să vină în sprijinul crescătorilor de porci din rasele tradiționale Mangalița și Bazna. Odinioară foarte răspândiți, la ora actuală porcii din aceste rase au devenit o raritate, deși carnea lor se remarcă prin calități nutritive deosebite și prin conținutul redus de colesterol. De altfel, în revista noastră am mai scris despre calitățile acestei cărni, a cărei compoziție se aseamănă cu cea a cărnii de somon.

În 2018, 4,6 milioane lei pentru purcei

Iată că, în sfârșit a venit și vremea când factorii de decizie au hotărât să întindă o mână crescătorilor. Deocamdată, programul de sprijin se va întinde pe o perioadă de trei ani, din 2018 până în 2020. Pentru anul acesta, valoarea totală a ajutorului de minimis pentru fermieri va fi de 4,6 milioane de lei, fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În anii următori, în funcție de rezultate și de posibilități se vor aloca noi sume.

Conform noului act normativ, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, în perioada 2018-2020, de o schemă de sprijin financiar pentru aplicarea programului de susținere a acestora în vederea producerii cărnii de porc, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator sau o altă persoană juridică.

La această schemă de ajutor de minimis participă, pe baze contractuale, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița și procesatorii sau alte persoane juridice care defășoară activități de prelucrare și conservare a cărnii, activități de comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, activități de comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne.

Crescătorii vor primi purcei gratis

Potrivit acestui program de sprijin, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, vor primi cu titlu gratuit un număr par de purcei, minimum 2 și maximum 10, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens.

Purceii pentru creștere și îngrășare sunt preluați de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în baza unui contract de livrare și transportați crescătorilor de porci.

Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiți cu titlu gratuit din rasele Bazna și Mangalița de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin înmulțirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel.

Condiții pentru primirea ajutorului

Pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • să deţină exploatații înregistrate/autorizate sanitar veterinar;
 • să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică;
 • să primească cu titlu gratuit un număr par de purcei, minimum 2 și maximum 10, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică cu care are încheiat contract;
 • să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit, la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minimum 130 kg/cap;
 • să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii de porci solicitanți ai ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să dețină scroafe și/sau scrofițe, înscrise în registrul genealogic;
 • să furnizeze purcei înțărcați către procesator sau altă persoană juridică, la greutate minimă de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare;
 • purceii să fie identificați potrivit legislației în vigoare.

Procesatorii și alte persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să preia purceii de la furnizori, în baza unui contract de livrare și să îi transporte către beneficiari;
 • să încheie contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor;
 • să preia de la beneficiari, în vederea abatorizării si procesării, cel puțin 50% din efectivul de purcei destinat îngrășării/beneficiar, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap;
 • să plătească beneficiarului prețul stabilit prin contract.

Furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița și procesatorii sau alte persoane juridice pot solicita înscrierea în program, în baza unei cereri, care se va depune la Direcția Agricolă Județeană în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii. DAJ îi va înregistra în registrele unice corespunzătoare, precum și în registrul de evidență a ajutorului de minimis.

„E bine, dar ar trebui să urmeze și un program pentru scroafe și vieri!“

Dl Ionică Rășinar este unul dintre membrii fondatori ai Asociației Crescătorilor de Porci din Rasa Mangalița. De mai mulți ani domnia sa a făcut lobby acestei rase. În paralel s-a ocupat de creșterea și multiplicarea unor scroafe și vieri care să constituie un nucleu de rasă și de înființarea unui registru genealogic. Lucruri pe care a reușit să le realizeze cu mult efort. În timp i s-au alăturat și alți crescători, astfel încât împreună au devenit un partener serios de dialog pentru MADR și ceilalți factori de decizie. Hotărârea de Guvern despre care am vorbit mai sus este o dovadă în acest sens.

Despre acest document dl Rășinar consideră că este o măsură care va avea un efect benefic pentru crescătorii de porci din cele două rase tradiționale și, mai ales, vor putea să readucă pe masa consumatorilor produsele din carnea lor. „Este deja un succes, pentru că produsele din carne de Mangalița și Bazna sunt, de multă vreme, o raritate“, spune crescătorul.

Pe de altă parte, dl Rășinar consideră că acest program de minimis ar trebui să fie doar o parte a unui program mai vast: „În continuare ar trebui să se vină cu un program de stimulare a obținerii și creșterii de scroafe, scrofițe, vieri și vierași. Astfel se va putea asigura într-adevăr dezvoltarea acestor rase. Fără această continuare a programului nu se va putea face prea mare lucru, căci în continuare va lipsi materialul de reproducție!“

Alexandru GRIGORIEV

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *