254 milioane de euro pentru tinerii NEETs

Share

Institutul Național de Statistică spune așa: în 2016 rata sărăciei relative a fost de 25,3%, ceea ce înseamnă că peste cinci milioane de români trăiesc în gospodării ale căror venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din media veniturilor disponibile pe adult – echivalent (adică 60% din 6.530 lei/persoană/an). În perioada 2013-2016, rata sărăciei a evoluat ascendent: 23% în 2013; 25,1% în 2014; 25,4% în 2015 și 25,3% în 2016. Cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a înregistrat în rândul copiilor, a tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, a tinerilor din grupa 18-24 de ani și a populației cu vârstă mai mare de 65 de ani.

O pondere însemnată din populația încadrată în categoria „sărăciei relative“ este așadar reprezentată de tineri. Nu se știe câți provin din mediul rural și câți din orașe. La nivel european, 1 din 5 tineri nu sunt nici angajați și nici nu se află într-o formă de școlarizare sau formare. Un ONG românesc a venit cu ideea, agreată de alte organizații din UE, de a se crea o rețea de organizații care să se ocupe de aceste persoane. Acțiunea lor a fost larg sprijinită de Parlamentul European, iar mai târziu problema a fost preluată de Programul Operațional Capital Uman (AM PoCu), inclusiv pentru această categorie denumită „tinerii NEETs“.

Peste o jumătate de miliard de euro pentru sprijinirea tinerilor șomeri sau a persoanelor inactive

În România, în cadrul AM PoCu, au fost lansate cinci ghiduri de finanțare în valoare totală de 551 mil. euro pentru proiecte care vizează reducerea șomajului și creșterea ocupării, toate destinate șomerilor. Special pentru tinerii NEETs (persoane între 16 și 24 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează niciun program educa­țional sau de formare) au fost rezervate proiecte care însumează 254 milioane de euro:

– 94 mil. euro pentru sprijinirea inserției pe piața muncii a tinerilor NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome („Viitor pentru tineri NEETs II“) din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov;

– 57 mil. euro pentru sprijinirea inserției pe piața muncii a tinerilor NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome („Viitor pentru tineri NEETs I“) din regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia;

– 103 mil. euro pentru „Scheme naționale – programe de ucenicie și stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia“.

Pentru celelalte categorii de șomeri și persoane inactive fondurile alocate sunt în valoare totală de 297 milioane de euro:

– 206 mil. euro pentru „Scheme naționale – programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural“;

– 91 mil. euro pentru „Subvenționarea locurilor de muncă și acordarea de prime de mobilitate pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural“ (prima de încadrare, prima de instalare, prima de relocare, prima de activare).

Pentru programele „Viitor pentru tineri NEETs I și II“ se mai pot depune proiecte până pe data de 17 ianuarie 2018. Pot solicita finanțare furnizorii autorizați de formare profesională a adulților, furni­zori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării, centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, organizații sindicale, ONG-uri, întreprinderi sociale de inserție, organizații de tineret legal constituite, angajatori, camere de comerț și industrie.

Maria BOGDAN