Dacă nu transmit prețurile la raft, supermarketurile vor fi amendate drastic de Consiliul Concurenței…

Share

Directiva europeană privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor dreptului concurenței, pe care toate statele membre trebuiau s-o implementeze în legislația lor națională până la data de 27 decembrie 2016, a fost transpusă, în sfârșit, și în legislația românească. Astfel, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017, care a intrat în vigoare în luna iulie, prevede sancțini drastice pentru magazinele care induc în eroare clienții și care au practici anticoncurențiale și monopoliste.

…până la 50.000 lei

OUG impune obligații specifice întreprinderilor din comerțul modern (supermarket, hipermarket, discounter și cash&carry). Aceste entități trebuie să transmită Consiliului Concurenței, la cererea acestuia, prețurile de vânzare a produselor comercializate, în vederea realizării de analize, studii de piață sau comparații de preț. Nerespectarea acestei obligații poate fi sancționată cu amenzi de la 20.000 lei până la 50.000 lei. În plus, omisiunea notificării unei concentrări economice (practici monopoliste) sau punerea în aplicare a unei concentrări economice înainte de autorizare, de către o întreprindere nerezidentă, se sancționează pe baza unui nou mod de calcul, care elimină activitățile fără legătură cu România, se arată în actul normativ. Acțiunile în despăgubire pentru încălcări ale legislației concurenței au fost posibile potrivit dreptului intern încă înainte de implementarea OUG, fie ca acțiuni de continuare („follow-on“), în termen de 2 ani de la data la care decizia autorității de concurență de constatare a încălcării a rămas definitivă, fie ca acțiuni independente („standalone“) în termen de 3 ani, conform prevederilor generale ale Codului Civil privitoare la acțiunile în despăgubire. Cu toate acestea, astfel de acțiuni în despăgubire au fost foarte rare în practică. În prezent, OUG înlesnește obținerea despăgubirilor de către victimele faptelor anticoncurențiale, îndepărtând obstacolele de natură practică din calea compensării prejudiciilor și aduce totodată importante modificări Legii concurenței nr. 21/1996. În privința modului de calcul al amenzii, acesta va fi raportată tot la cifra de afaceri dar, cu nuanțe. Astfel, criteriul cifrei de afaceri este înlocuit cu suma dintre cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România și controlate de contravenient, veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient și veniturile proprii, obținute din România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia.

Nimic nou sub soare…

Prin adoptarea OUG, autoritățile doresc să protejeze consumatorii și să evite disfuncționalitățile ce pot apărea în sectorul de retail alimentar. Totodată, măsura este necesară și pentru că autoritățile obțin cu greu informațiile despre prețuri, din moment ce comunicarea lor nu a reprezentat o obligație legală pentru marile magazine. Amintim că în anul 2015 Consiliul Concurenței a sancționat 25 de companii de pe piața comercializării produselor alimentare, cu amenzi în valoare totală de aproximativ 35 milioane de euro, ce rămâne un record și până în ziua de azi. Sancțiunile au fost aplicate în cadrul investigației având ca obiect înțelegeri pentru fixarea prețurilor între patru mari retaileri și furnizorii acestora, în perioada 2005-2009. În urma investigației a fost sancționată încălcarea Legii concurenței atât pentru stabilirea prețurilor de revânzare (de raft), cât și pentru comportamentul incorect al companiilor în cadrul promoțiilor.

Bogdan PANȚURU