Afaceri

Cum devii membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri

Share

bursa_romana_de_marfurPotrivit Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, orice persoană juridică interesată poate dobândi calitatea de membru afiliat al bursei. Astfel, calitatea de membru afiliat se conferă prin decizia Consiliului de Administraţie al Bursei Române de Mărfuri (BRM) SA, în baza unei cereri scrise depusă la secretariatul bursei de către persoana juridică interesată. Calitatea de membru afiliat al bursei se confirmă printr-un certificat semnat de către Preşedintele Director General al BRM, fiind menţionată data de la care solicitantul devine membru afiliat.

Potrivit BRM, certificatul va fi însoţit, pentru a avea un suport juridic, de un contract de colaborare încheiat între Bursa Română de Mărfuri şi persoana care a dobândit calitatea de membru afiliat, în care se vor stipula drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul de colaborare va fi semnat de către Preşedintele Director General al Bursei Române de Mărfuri SA şi de către un reprezentant legal al persoanei juridice, care devine membru afiliat al bursei.

Drepturile şi obligaţiile membrilor afiliaţi

În privinţa obligaţiilor membrilor, aceştia trebuie să respecte normele cuprinse în regulamentele bursei, precum şi achitarea unei cotizaţii anuale în contul bursei. În privinţa drepturilor, membrul afiliat poate negocia şi efectua tranzacţii pe oricare dintre pieţele administrate de bursă, dar cu respectarea reglementărilor specifice fiecărei pieţe, fiind îndreptăţit în a dobândi acţiuni ale BRM în cazul unei oferte de vânzare, după exercitarea dreptului de preemţiune de către membrii acţionari.

Un membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri SA poate presta servicii de brokeraj ca intermediar profesionist în nume şi pe cont propriu şi/sau în nume propriu, dar pe contul clienţilor săi, dacă este organizat ca societate de brokeraj care are ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de brokeraj. Poate acţiona ca intermediar profesionist şi membrul afiliat care are organizat în structura sa un departament specializat pentru aceste activităţi. Calitatea de membru afiliat încetează la cererea formulată în acest sens de către membru sau la expirarea duratei contractului de colaborare. În privinţa sancţiunilor, acestea sunt „suspendarea“ şi „excluderea“, acţiuni care se pronunţă motivat de către Consiliul de Administraţie al Bursei.

Ordinele la tranzacţionare

Ordinul iniţiator, când este programat la tranzacţionare, se face, de regulă, în 7 zile de la data emiterii. Tranzacţiile se desfăşoară numai pentru condiţiile prevăzute în ordinele iniţiatoare. Orice propunere de modificare a acestora trebuie formulată cu respectarea termenelor prevăzute în procedura de tranzacţionare. În privinţa şedinţei propriu-zise de tranzacţionare se analizează documentele depuse conform specificaţiilor din ordinul iniţiator în vederea admiterii la tranzacţionare. Apoi, se stabileşte cel mai bun preţ prin licitaţie cu strigare şi se încheie tranzacţii pentru ordinele al căror preţ a fost acceptat. În cazul tranzacţiilor care se desfăşoară pe platforma electronică, se poate face îmbunătăţirea preţului, modificarea cantităţii şi schimbarea atributului. La final are loc raportul de tranzacţionare, care reprezintă acordul celor implicaţi în şedinţa de tranzacţionare cu privire la rezultatele acesteia. (Sursa – BRM)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *