Potrivit Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, orice persoană juridică interesată poate dobândi calitatea de membru afiliat al bursei. Astfel, calitatea de membru afiliat se conferă prin