Afaceri

Creditul Rădăcini, produsul anului în 2011

Share

• Interviu cu George Ciobănaşu, director general adjunct Banca Comercială Carpatica

– Domnule director, care a fost în ultimul an evoluţia cererilor de creditare în domeniul agro pe care Banca Comercială Carpatica le-a soluţionat?

– În primul semestru al anului 2012, atât volumul cât şi numărul creditelor aprobate în zona de agribusiness au crescut cu 64% faţă de ultimul semestru al anului 2011.

– Aţi finanţat toate ramurile din domeniul agriculturii sau v-aţi îndreptat către un anumit segment al pieţei?

– Finanţăm de la producător la consumatorul final, pe tot lanţul de distribuţie, fără să avem o anumită preferinţă. Însă, în ultimul timp remarcăm un interes sporit al celor care înfiinţează ferme, achiziţionează teren, dar şi al procesatorilor şi al traderilor.

– Cum a fost primit Creditul Rădăcini de la lansarea lui, cu aproape un an în urmă?

– Am lansat acest produs în luna septembrie 2011. Fiind un produs unic pe piaţa bancară prin beneficiile sale, Creditul Rădăcini a suscitat un interes ridicat încă de la lansare. La începutul anului 2012 acest produs a primit premiul „Produsul Anului 2011“ tocmai datorită faptului că este unul inovator, uşor accesibil şi cu o destinaţie oportună.

Printre beneficiile produsului se numără: perioada de graţie de maximum 2 ani pentru plata principalului, în funcţie de termenul estimat pentru recoltarea şi comercializarea producţiei obţinute din exploatarea suprafeţelor achiziţionate din credit; perioada lungă de finanţare – maximum 10 ani, care permite cumpărătorului să aibă o rată uşor suportabilă; finanţăm incluziv teren neintabulat.

Costurile de intabulare/comasare ajung să dubleze preţul negociat pe ha, iar fermierul cumpără, din propriile disponibilităţi băneşti, terenul neintabulat, înainte de a avea certitudinea obţinerii finanţării de la bancă. Practic îşi imobilizează disponibilităţile financiare fără să aibă garanţia că acel teren, ulterior intabulării, poate fi ipotecat sau că este eligibil pentru o finanţare pe termen lung. Prin Creditul Rădăcini suplinim neajunsul generat de fărâmiţarea terenurilor agricole şi neevidenţierea lor în cărţile funciare. Am dezvoltat acest nou beneficiu tocmai în urma solicitărilor venite de la fermieri atât în cadrul conferinţelor la care participăm, cât şi din discuţiile individuale ale echipei BCC din teritoriu.

– Ce presupune, mai exact, creditarea fermierilor care doresc să cumpere terenuri neintabulate, dată fiind situaţia cadastrului în România?

– Pentru fermier creditarea presupune întocmirea unui dosar de credit care conţine date financiare şi documente juridice, urmând ca acesta să fie analizat într-un termen mediu de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. Dacă producătorul agricol a identificat deja terenul pe care doreşte să îl achiziţioneze trebuie doar să ne caute pentru a face solicitarea de finanţare.

Dacă nu a identificat încă terenul, însă are intenţia de a achiziţiona şi doreşte să ştie pe ce sumă se poate baza ca finanţare, îi putem aproba o sumă maximă finanţată, iar ulterior el poate să negocieze cu vânzătorii astfel încât să se încadreze în valoarea maximă pe care îşi poate permite să o investească. Fermierii care doresc să achiziţioneze teren în vederea exploatării ar trebui să ne contacteze pentru a le oferi consultanţă în vederea demarării achiziţiei, fie în oricare din cele 155 de unităţi din ţară, fie la adresa de mail centrala@carpatica.ro, fie la numărul de telefon 0800 807 807 şi se pot informa şi de pe site-ul băncii: www.carpatica.ro.

– Care este, în general, profilul beneficiarului unui astfel de credit?

– Profilul beneficiarului este reprezentat de către producători agricoli înfiinţaţi sub forma persoanelor juridice sau asimilate acestora, inclusiv societăţi nou-înfiinţate, înregistraţi în Registrul Agricol, care solicită asigurarea fondurilor necesare pentru: achiziţia de terenuri agricole (intabulate/neintabulate) pentru producţie agricolă; refinanţarea investiţiilor în achiziţia de terenuri agricole realizate în ultimele 12 luni; reabilitarea terenurilor în vederea exploatării agricole, inclusiv investiţiile total sau parţial finalizate realizate în ultimele 12 luni; plata preţului terenurilor agricole aflate în exploatarea proprie (de exemplu, contract de comodat, concesiune, arendă etc.), plata cheltuielilor necesare intabulării terenurilor agricole achiziţionate.

– Care sunt planurile de viitor în ceea ce priveşte finanţarea agriculturii? Aveţi în vedere şi dezvoltarea unor noi produse pe lângă cele existente?

– Ne-am propus o dublare a realizărilor din 2011 la nivel de portofoliu nou, strategie care se va resimţi şi în sectorul agricol. Există sume substanţiale disponibile în 2012, pe diferite măsuri ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, aşadar avem potenţial ridicat de creştere a finanţărilor proiectelor pe Fonduri Europene. Avem apetit de finanţare, interes accentuat pentru agricultură, un portofoliu existent important (25% din totalul portofoliului bancar) – care ne recomandă ca profesionişti şi parteneri ai agricultorilor –, precum şi produse personalizate menite să răspundă oricărei solicitări, oricât de complexe.

Cât despre noile produse, permiteţi-ne să păstrăm deocamdată o aură de mister asupra surprizelor pe care le pregătim.

Valentina ŞOIMU