Alianța Africa-Europa pentru investiții durabile și locuri de muncă în sectorul agroalimentar

Share

„Ce se întâmplă în Africa este important pentru Europa și ce se întâmplă în Europa este important pentru Africa. Parteneriatul nostru este o investiție în viitorul nostru comun. Este un parteneriat între egali, în care ne sprijinim reciproc, ne ajutăm reciproc pentru a prospera și a face din lumea în care trăim un loc mai sigur, mai stabil și mai sustenabil.“
(Jean-Claude Juncker, Summitul Uniunea Africană-Uniunea Europeană, Abidjan, 27 noiembrie 2017)

Seminarul „Accelerarea cooperării Africa-UE în domeniul agriculturii și recomandările Grupului operativ pentru Africa Rurală“, desfăşurat în 6-7 martie 2019 la Bruxelles, mi-a oferit ocazia de a simţi de aproape pulsul relaţiilor la nivel înalt dintre ţările africane şi Uniunea Europeană. Evenimentul a fost organizat de către Direcția Generală pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională a Comisiei Europene (DEVCO) și Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, fiind special organizat pentru 22 de jurnalişti europeni membri ai platformei on-line Ag-Press.eu.

Personal am călătorit în două ţări de pe continentul african, Etiopia (2010) şi Madagascar (2016), locuri exotice diferite de cele europene, cu un peisaj unic dar şi cu o bogăţie culturală şi istorică incredibilă. Iată ce scriam în revista Lumea Satului despre Etiopia în anul 2011: „Am văzut o lume în schimbare şi mă întrebam dacă vom mai recunoaşte acele locuri după câţiva ani în cazul în care vom avea ocazia să revenim. Sigur, ceea ce ţine de istorie şi religie va rămâne neschimbat, dar aspectele sociale şi economice vor suferi modificări. Am această credinţă fiindcă am văzut cât se investeşte în economie, infrastructură, învăţământ şi cultură.“

În prezent, ţările africane se confruntă cu transformări economice, politice și sociale profunde şi rapide, iar Europa și Africa au mult de câștigat de pe urma legăturilor politice și economice mai strânse, dar și foarte mult de pierdut dacă nu iau măsuri. Dinamica demografică va reprezenta una dintre cele mai importante schimbări structurale din lume, în secolul XXI.

S-a estimat că până în 2050 populația Africii va ajunge la 2,4 miliarde de persoane, predominant tinere. În acest context global în schimbare este evident în interesul strategic al UE ca aceasta să își aprofundeze și să adapteze parteneriatul de lungă durată cu Africa.

Grupul operativ pentru Africa Rurală a fost înfiinţat în mai 2018 de către Comisia Europeană pentru a oferi consiliere cu privire la consolidarea parteneriatului Africa-Europa în sectorul alimentar și agricol. Experţii grupului susţin că între Africa şi UE ar trebui să se dezvolte un parteneriat care să funcţioneze la trei niveluri: între cetăţeni, între întreprinderi şi între guverne.

Programul seminarului a avut ca element central Conferinţa de presă prilejuită de predarea raportului final la care au luat cuvântul Phil Hogan, comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene, Josefa Leonel Correia Sacko, comisarul pentru Economie Rurală și Agricultură al Comisiei Uniunii Africane, precum şi Tom Arnold, președintele Grupului Operativ pentru Africa Rurală.

Pe baza unor recomandări pe termen scurt ale grupului operativ, Comisia Europeană va începe să implementeze următoarele proiecte:

Programe de înfrățire și de schimb între organismele agricole africane și europene destinate organizațiilor de femei din mediul rural, organizațiilor de agricultori și cooperativelor, întreprinderilor și entităților publice similare.

Platforma agroalimentară UA-UE care va contribui la identificarea provocărilor și a oportunităților pentru investițiile private și schimburile comerciale dintre cele două continente.

Centre de inovare: pentru a sprijini „agroantreprenorii“ și sectorul agroalimentar african care vor reuni cercetarea națională, sistemele de învățământ superior, fermierii, organizațiile acestora și sectorul privat pentru a facilita, printre altele, inovarea digitală și dezvoltarea competențelor.

Raportul final al grupului operativ reprezintă un moment de referinţă, în procesul de consolidare a cooperării dintre UE şi Africa în sectorul agroalimentar, identificând patru domenii strategice de acţiune pe termen mediu şi lung: crearea de locuri de muncă, acţiuni climatice, transformarea durabilă a agriculturii africane şi dezvoltarea industriei şi a pieţelor alimentare africane.

Tot în cadrul seminarului s-a desfăşurat dezbaterea cu tema Cooperarea Africa-UE în domeniul agriculturii – stadiul actual, continuată cu prezentări ale unor experţi privind activităţi desfășurate în Nigeria, Mozambic şi ţările africane francofone.

Apoi am participat la dezbaterea cu tema: Cooperarea Organizației Mondiale pentru Alimentaţie (FAO)-UE pentru asigurarea securităţii alimentare globale susţinută de reprezentantul FAO pentru UE Rodrigo de Lapuerta, precum şi de reprezentanţi din DEVCO si DG AGRI.

O altă dezbatere importantă în cadrul seminarului susţinută de reprezentanţi ai organizaţiilor de fermieri a abordat subiecte privind experienţa şi perspectivele pentru Africa. Obiectivul UE este creşterea securităţii alimentare în spaţiul rural african, prin sprijinul acordat organizațiilor fermierilor în îmbunătățirea capacităților și abilităților acestora. Astfel se consolidează rolul organizaţiilor de fermieri din Africa în elaborarea unor politici mai bune pentru agricultură și dezvoltare durabilă, la nivel național, regional și continental.

Mulțumiri deosebite echipei DG AGRI Press & Media – Laura Ambrosino, Cornelia Smet şi Heike Libbach pentru organizarea impecabilă a seminarului, pentru accesul la informaţii actualizate şi ocazia de a interacţiona cu alţi jurnalişti europeni.

Teofilia BANU