Afaceri

50 milioane euro pentru împădurirea terenurilor agricole

Share

În perioada 1 octombrie – 29 octombrie 2010 se va desfăşura sesiunea pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole“. Pentru această sesiune va fi alocată suma de 50.000.000 euro, conform calendarului şi alocărilor indicative pentru sesiunile de depunere aferente anului 2010. Fondurile totale nerambursabile alocate acestei măsuri de finanţare sunt de peste 269 milioane de euro contribuţie publică naţională şi comunitară şi vor putea fi utilizate până în anul 2013.

Obiectivul

Implementarea măsurii are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire. Măsura este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau, după caz, creşterea biodiversităţii.

Obiectivul specific al finanţării nerambursabile este creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor. În cadrul acestei acţiuni vor fi susţinute şi lucrările de împădurire cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia.

Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări. Astfel, se poate asigura şi împădurirea terenurilor agricole din jurul oraşelor, cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei măsuri de finanţare. Pot fi împădurite şi terenurile care conţin soluri nisipoase, terenurile din luncile râurilor şi lunca Dunării, dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.

Beneficiari

Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol.

Condiţionări

Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minimum 0,5 hectare. Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire.

Prin această măsură se pot acorda 3 tipuri de plăţi: o primă pentru lucrările de înfiinţare, o primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere, şi o primă compensatorie fixă anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe o perioadă de 15 ani.

L. MUŞAT

4 comentarii la „50 milioane euro pentru împădurirea terenurilor agricole

  • Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) anunta lansarea, în perioada 01 februarie – 28 februarie 2011, a celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 221. Fondurile disponibile pentru Masura 221 “Prima împadurire a terenurilor agricole” sunt de 50.000.000 Euro. (sursa apdrp.ro)

  • Vreau sa stiu cand si daca se mai pot face acte anul acesta????(2011)MULTUMESC

  • Buna ziua,
    Vreau sa stiu totul despre aceasta masura, daca mai este valabila. Sunt interesat sa inpaduresc 50 ha.
    multumesc, astept raspuns.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *