Afaceri

Paza bună trece primejdia rea

Share

Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF) este constituit în baza Regulamentului (CE) nr.178/2002, care prevede principiile şi cerinţele generale ale legislaţiei privind alimentele. El are scopul de a furniza autorităţilor de control competente din statele membre ale Uniunii Europene un instrument util pentru schimbul de informaţii asupra măsurilor dispuse în domeniul siguranţei alimentelor.

Schimbul de informaţii în cadrul reţelei sistemului se realizează prin intermediul notificărilor, care sunt de trei tipuri: notificări de alertă, notificări informative şi notificări de respingere la frontieră.

În perioada 1 ianuarie 2010 – 7 septembrie 2010 au fost evaluate şi arhivate în baza de date a punctului naţional de contact din România, pentru sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, un număr de 16 notificări de respingere la frontieră.

Notificările au fost transmise de către Posturile de Inspecţie la Frontieră: Constanţa Nord şi Sud, Halmeu, Otopeni, Punctul de Intrare Galaţi, spre punctul de contact din România şi spre celelalte posturi de inspecţie la frontieră ale Uniunii Europene, iar alimentele sau furajele care au făcut obiectul acestor notificări au fost fie returnate, fie distruse, în funcţie de decizia exportatorului sau a importatorului, după caz.

Motivaţia

Motivele pentru care au fost transmise notificările de respingere la frontieră au fost:

– certificate sanitare veterinare necorespunzătoare pentru hrana pentru animale;
– lipsă certificat pentru izolatul proteic de soia
– lipsă documente peşte congelat;
– lipsă certificat de sănătate pentru extract de propolis;
– infestare cu insecte a mazării uscate;
– eroarea mărcii de sănătate pentru un transport de peşte;
– controlul deficitar al temperaturii şi întreruperea lanţului frigorific, precum şi condiţii de igienă necorespunzătoare pentru macroul congelat.

Notificări de alertă

Acestea sunt transmise atunci când un aliment sau furaj prezintă un risc, se află pe piaţă şi se impun acţiuni imediate. Alertele sunt iniţiate de unul dintre judeţele României sau de un alt stat membru al Uniunii Europene care detectează o problemă şi dispune măsuri relevante, cum ar fi retragerea de pe piaţă sau, în cazuri excepţionale, retragerea direct de la consumator. Notificarea de alertă are scopul de furniza membrilor reţelei SRAAF informaţii pentru a verifica dacă produsul incriminat se află sau nu pe piaţa naţională a unui stat membru, astfel încât acesta să poată dispune la rândul său măsurile necesare.

Notificări informative

Aceste notificări privesc alimente sau furaje care au fost puse pe piaţă şi pentru care a fost identificat un risc, dar pentru care alţi membri ai reţelei nu trebuie să întreprindă măsuri imediate deoarece produsul nu a ajuns pe piaţa lor sau nu este prezent pe piaţă ori, datorită naturii riscului, nu necesită acţiuni imediate.

Notificări de respingere la frontieră

Acestea privesc transporturile de alimente şi furaje care au fost testate, controlate şi respinse la punctele de frontieră al unui stat membru al Uniunii Europene, atunci când a fost identificat un risc pentru sănătatea consumatorilor.

Laura DOBRE ZMARANDA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *