Afaceri

Un proiect european ademenitor, formarea profesională în agroturism

Share

Perspectivele care se întrevăd pentru agroturismul românesc sunt bune, iar contribuţia lui pentru dezvoltarea mediului ruralului este foarte importantă. În consecinţă, dezvoltarea agroturismului se impune în spaţiul rural, atât pe plan economic, cât şi social, ca o necesitate imperativă. Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă, împreună cu ANTREC, a organizat recent o conferinţă naţională de prezentare a rezultatelor intermediare ale unui proiect menit să determine o dezvoltare a pieţei muncii în agroturism şi implicit sporirea calităţii serviciilor oferite de pensiuni.

Investiţia în resursa umană

Proiectul strategic „Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc“, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a fost implementat în urmă cu doi ani şi se va desfăşura până în 2012. Scopul principal îl reprezintă investiţiile în resursele umane din zonele rurale, în vederea dezvoltării unei pieţe a muncii flexibilă.

Una dintre activităţile esenţiale ale proiectului este derularea unui program amplu de formare profesională în domeniul turismului rural, în cinci regiuni ale ţării: Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia, Centru şi Nord-Est. Structura programului prevede cursuri de perfecţionare pentru manageri şi angajaţi din domeniul turismului rural. Acestora li se adaugă şi cursuri de formare şi recalificare pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural.

Prin aceste cursuri, beneficiarilor li se oferă posibilitatea de a acumula cunoştinţe practice în meserii specifice turismului rural (administrator de pensiune turistică, bucătar, ospătar, cameristă). În total 830 de persoane din cele cinci regiuni vizate vor beneficia de astfel de traininguri, din totalul de 2.030 de persoane din grupul-ţintă, aparţinând mai multor categorii sociale din mediul rural.

Alte deziderate

Pe lângă programul de formare profesională, obiectivele importante ale proiectului includ:

– dezvoltarea unei reţele multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane angrenate în turismul rural;

– realizarea unui studiu privind şomajul şi situaţia persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în regiunile incluse în proiect;

– crearea unei baze de date cu unităţi turistice din zonele rurale şi a unui ghid de bune practici în domeniul turismului rural;

– oferirea de servicii de consiliere şi asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri în domeniul turismului rural.

Un parteneriat solid

De la începutul proiectului şi până în prezent au avut loc campanii de informare şi conştientizare asupra posibilităţilor de formare şi ocupare în domeniul turismului rural şi asupra importanţei componentei de mediu în dezvoltarea durabilă a turismului rural. În acest răstimp au fost încheiate aproximativ 100 de parteneriate cu autorităţi locale, agenţii de ocupare a forţei de muncă, agenţii de turism, asociaţii de patronate şi ONG-uri.

Implementarea proiectului se face în colaborare cu 11 parteneri naţionali şi transnaţionali: ANTREC România şi structurile sale regionale (ANTREC Bihor, ANTREC Caraş-Severin, ANTREC Braşov, ANTREC Neamţ), Asociaţia de Turism Apuseni, SC Formare Managerială în Turism (FMT), Cardinal Jobs, SC Euro Link Consultants SRL, Organizaţia Naţională a Greciei pentru Turism (EOT) şi Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori (ANCE).

Laura DOBRE ZMARANDA

One thought on “Un proiect european ademenitor, formarea profesională în agroturism

  • buna ziua,

    as dori sa va intreb daca exista cursuri online cu privire al agroturismul rural?!in limba romana. multumesc! dar in judetul valcea?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *