Investiţiile silvice depăşesc 54 milioane de lei

Share

Anul acesta, în domeniul forestier, Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) urmează să realizeze lucrări de împădurire a terenurilor degradate, cele mai multe începute în 2010, pentru care au fost alocate 54,2 milioane de lei, ne-au declarat surse din MMP.

Din suma totală, sunt prevăzute 53,8 milioane de lei (43,3 milioane de lei de la bugetul de stat şi 10,5 milioane de lei din Fondul de Ameliorare a Fondului Funciar cu destinaţie silvică) pentru împădurirea terenurilor degradate şi numai 0,4 milioane de lei pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie.

Priorităţi

Potrivit surselor, „partea leului“ îi revine RNP, în calitatea sa de agent economic cu capital de stat, care are ca principală atribuţie administrarea fondului forestier proprietate publică a statului. Romsilva derulează în special programe de investiţii finanţate din fonduri bugetare şi credite externe.

Ni s-a precizat că sunt programate numai lucrări începute în anii anteriori. Dintre acestea, amintim reconstrucţia ecologică, prin împăduriri, a terenurilor degradate preluate, în 82 de obiective din 23 de judeţe, pe o suprafaţă totală de peste 15.000 ha, din care împăduriri efective 356 ha. De asemenea, se au în vedere refacerea şi dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere, în 150 de obiective din 18 judeţe, pe o lungime totală de 1.183 km. Nu în ultimul rând, se va consolida stabilitatea terenurilor în bazinele hidrografice torenţiale, prin corectarea torenţilor în 114 obiective din 18 judeţe, pe o lungime de albie de 191 km.

Sumele alocate în 2011, pentru finanţarea acestora, se situează la acelaşi nivel ca şi anul trecut, adică 87 milioane de lei fonduri bugetare şi 35 milioane de lei din credite externe, contractate de statul român.

Principalii beneficiari ai fondurilor de investiţii sunt inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânătoare, care au 127 de obiective, cu o suprafaţă de

5.000 ha, şi Regia Naţională a Pădurilor (RNP) – Romsilva, cu 74 de obiective, care acoperă 8.000 ha, şi încă şase obiective noi, care însumează 566 ha.

Fondurile europene, doar în cadrul Măsurii 125

Conform MMP, Romsilva are posibilitatea de a accesa fonduri europene doar în cadrul Măsurii 125 b) – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii.

În acest scop, în sesiunea din primăvara anului 2010 au fost depuse 17 proiecte privind dezvoltarea şi consolidarea reţelei de drumuri forestiere şi trei care au ca obiectiv lucrări de consolidare a bazinelor hidrografice torenţiale. Numai că, potrivit condiţiilor din ghidul de evaluare a proiectelor, RNP este penalizată din start cu 10 puncte, din cauză că are capital de stat.

Din această categorie de investiţii, au fost selectate pentru finanţare doar două proiecte care vizează drumuri forestiere din administrarea Direcţiilor Silvice Argeş – 6.337.950 lei şi Dâmboviţa – 6.337.948 lei. Însă numărul celor eligibile, care nu au obţinut finanţare, a fost de 14 şi au fost întocmite pentru 11 drumuri forestiere şi trei corecţii de torenţi. Au mai existat şi patru neeligibile (drumuri forestiere).

Cele două proiecte selectate pentru finanţare sunt în curs de organizare a procedurilor de achiziţie publică şi, după finalizarea acesteia, vor începe lucrările de execuţie.

Traian DOBRE