Investiţiile de mediu, la sate

Share

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) derulează anul acesta mai multe programe care vizează mediul rural. Valoarea totală alocată se ridică la peste 900 milioane de lei.

Programe care continuă în 2011

Programul Instalarea sistemelor de încălzire, care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice existente, are două componente.

Prima vizează persoanele fizice. A fost lansată la 1 iulie 2010 și continuă până la epuizarea celor 110 milioane de lei prevăzute.

A doua se adresează unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor publice şi unităţilor de cult, iar sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare s-a desfăşurat în perioada 15 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011, având alocate 100 milioane de lei.

Programul Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate a fost lansat cu scopul de a creşte suprafeţele ocupate cu vegetaţie forestieră. Finanţarea nerambursabilă se acordă în proporţie de 100% din cheltuielile eligibile.

Bugetul alocat este de 100 milioane de lei. Suma maximă aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi 3,5 milioane de lei.

Programe noi care încep în 2011

Pentru Gestionarea deşeurilor este propusă suma de 110 milioane de lei.

Refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale, beneficiază de 100 milioane de lei.

Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente obiectivelor din domeniul public al statului are prevăzute în proiectul de buget 200 de milioane de lei.

Ministerul Mediului şi Pădurilor precizează că sumele definitive, alocate pe programe în anul 2011, nu se cunosc exact, întrucât bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru Mediu nu era aprobat la începutul lunii februarie.

Traian DOBRE