Tu știi ce trebuie să faci cu ambalajele de pesticide?

Share

SCAPA – Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al AIPROM este un mecanism de colectare, transport şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din plastic, metal şi hârtie provenite de la produsele de protecţia plantelor. Programul de colectare se adresează fermierilor care sunt obligați să predea ambalajele de pesticide la distribuitori, cu condiția ca acestea să fie triplu clătite.

Tripla clătire este procedura prin care se decontaminează ambalajele, reducându-se pericolul pentru sănătate şi mediu. Prin urmare, după folosirea completă a produsului, containerele goale trebuie clătite astfel:

  1. Goliţi complet conţinutul recipientului în rezervorul echipamentului de stropit.
  2. Umpleţi ambalajul cu apă la ¼ din volumul său.
  3. Puneţi capacul şi agitaţi viguros timp de câteva secunde.
  4. Goliţi apa de clătire în rezervorul echipamentului de stropit.
  5. Repetaţi de încă 2 ori paşii 2 şi 4; faceţi recipientul inutilizabil, de preferat fără a-i deteriora eticheta, separaţi capacul de ambalaj şi pregătiți-l de predare.

Clătirea ambalajelor aduce după sine următoarele beneficii:

  • Economice: un ambalaj care nu a fost clătit mai poate conţine până la 5% produs.
  • De eficiență: prin clătirea ambalajelor întreaga cantitate de produs este folosită, așadar concentrația pentru tratarea culturii este corectă mărindu-se astfel eficiența tratamentului.
  • De siguranță: un ambalaj bine clătit nu va conține redizuuri, evitându-se astfel riscurile de intoxicație.
  • De mediu: un ambalaj care a fost clătit de 3 ori nu va contamina mediul înconjurător.

Mai multe despre tripla clătire, obligațiile fermierilor și programul campaniilor de colectare găsiți în pagina alăturată sau pe http://www.aiprom.ro/proiecte/scapa

Revista Agrobusiness nr. 10, 16-31 mai 2017 – pag. 24