Tinerii și sectorul agricol European

Share

La nivel mondial există o problemă creată de faptul că fermierii îmbătrânesc, în special micii fermieri din țările cu venituri reduse. Modernizările aduse infrastructurii rurale precum furnizarea de curent electric și acces la subvenții și credite i-ar ajuta pe fermierii în vârstă și de asemenea i-ar încuraja pe copiii lor să rămână în agricultură.

Agricultura trebuie transformată astfel încât să ofere tinerilor o alternativă atractivă la viața din mediul urban.

Într-o lume din ce în ce mai urbanizată, în ultimii ani fermele urbane au devenit la modă astfel că, potrivit unui studiu din 2019, locuitorii orașelor din întreaga lume lucrau o suprafață de teren echivalentă cu suprafața Uniunii Europene. Deși acest trend este bine-venit, experții avertizează că fermierii urbani nu vor putea să-și asigure singuri necesarul de hrană prea curând. Principalul factor constrângător este spațiul, din cauza urbanizării rapide orașele devenind mai aglomerate ca niciodată.

Potrivit estimărilor ONU, în anul 2050 două treimi din populația lumii va trăi în orașe, față de jumătate în prezent.

Numai 11% dintre exploatațiile agricole ale Uniunii Europene sunt conduse de tineri cu vârsta de până în 40 de ani, iar convingerea tinerilor de a desfășura activități agricole este o adevărată provocare.

În contextul îmbătrânirii populației agricole, UE își intensifică eforturile pentru a încuraja tinerii să se angajeze în agricultură. Încearcă să ajute tinerii fermieri să își stabilească activitatea prin acordarea unei prime de instalare, acordă sprijin pentru activități și servicii, cum ar fi instruirea suplimentară.

Sprijinirea următoarei generații de fermieri europeni nu numai că ajută la consolidarea competitivității viitoare a agriculturii europene, ci și la asigurarea aprovizionării cu alimente a Europei pentru anii următori.

Dacă ne uităm, cu atenție la datele Eurostat constatăm că Europa agricolă nu se îndreaptă în direcția corectă.

Doar 0,45% din total sunt tineri sub 25 de ani care și-au ales domeniul agricol ca activitate viitoare, 5% cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, 6% cu vârsta cuprinsă între 35 și 39 de ani, 9% cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani, 23% cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani, 25% cu vârsta cuprinsă între 55 și 65 de ani și 33% cei cu vârsta cuprinsă peste 65 de ani.

În cadrul măsurilor de sprijin a veniturilor agricultorilor, luate de UE, tinerii fermieri primesc sprijin suplimentar sub forma Plății pentru tinerii fermieri. Ca regulă generală, autoritățile naționale trebuie:

  • să rezerve până la 2% din pachetul de sprijin pentru venituri pentru plata către tinerii fermieri;
  • să decidă numărul de hectare pe fermă care urmează să fie sprijinite ca parte a plății pentru tinerii fermieri (până la 90 ha);
  • să aleagă o metodă de calcul a plății pentru tinerii fermieri (până la 50% din sprijinul venitului pentru fermieri);
  • să decidă dacă beneficiarii plății pentru tinerii fermieri trebuie să aibă competențe adecvate și/sau să îndeplinească anumite cerințe de formare;
  • să acorde plata tinerilor fermieri timp de cinci ani după ce aceștia devin eligibili pentru ajutor;
  • tinerii fermieri sunt, de asemenea, o prioritate atunci când vine vorba de a primi o plată de bază din rezerva națională/regională (în țările UE care implementează schema de plată de bază, această prioritate este importantă pentru tinerii fermieri care nu au drepturi la plată, care au mai puține drepturi la plată decât hectare de teren agricol sau care au drepturi la plată cu valoare mică).
  • În plus, programele de dezvoltare rurală trebuie să includă adesea măsuri suplimentare pentru a ajuta tinerii fermieri să-și înceapă activitățile agricole. Acest sprijin poate lua forma unor subvenții, împrumuturi și garanții pentru a promova dezvoltarea afacerilor rurale sau sfaturi despre cum să înceapă activitățile în agricultură.

Aceste măsuri de dezvoltare rurală beneficiază, de asemenea, de sprijin în cadrul inițiativei „tineri fermieri“, care combină ajutorul disponibil în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și expertiza Băncii Europene. În total, acest sprijin se va ridica la un miliard de euro. Împrumuturile vor fi gestionate de bănci locale și companii de leasing care operează în întreaga UE. Cel puțin 10% din suma împrumutată băncilor participante va fi cheltuită pentru fermierii sub 41 de ani, care vor beneficia de condiții de finanțare competitive.

În 2015, Uniunea Europeană a chestionat peste 2.000 de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, ajutând la o mai bună înțelegere a nevoilor tinerilor fermieri și la informarea cu privire la elaborarea politicilor UE. Sondajul a arătat că accesul la terenuri pentru cumpărare sau închiriere era o preocupare majoră pentru tinerii fermieri. În plus, sondajul a arătat necesitatea unui sprijin financiar suplimentar și a accesului la credit, precum și existența unor dificultăți în găsirea unei forțe de muncă suficient calificate.

Problema se agravează pentru că tehnologiile pe care le utilizează tinerii nu sunt dintre cele mai productive, nu există infrastructură și sunt probleme cu dreptul de proprietate. Deținerea terenului este un stimulent pentru ca fermierii să investească în îmbunătățirea productivității, ceea ce ulterior le majorează veniturile. Pentru ca agricultura să fie atractivă nu poate fi aceeași agricultură pe care au practicat-o generațiile precedente. Aceasta înseamnă considerarea agriculturii ca un business și investiții în tehnologii moderne.

Cei care decid să renunțe la o carieră în oraș pentru a deveni fermieri fac o alegere inteligentă. Dacă toată lumea pleacă din agricultură spre industrie și servicii, adică spre oraș, cei care vor rămâne în sectorul agricol vor avea venituri în creștere.

Dr. ing. Daniel BOTĂNOIU