Strategii

Strategie de prevenire a viitoarelor acumulări de credite neperformante în Uniunea Europeană

Share

Comisia Europeană a prezentat recent o strategie de prevenire a unei viitoare acumulări a creditelor neperformante în Uniunea Europeană, ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Strategia urmărește să asigure faptul că gospodăriile și întreprinderile din UE continuă să aibă acces la finanțarea de care au nevoie pe întreaga durată a crizei, potrivit unui comunicat.

Băncile joacă un rol esențial în atenuarea efectelor crizei provocate de pandemia de COVID-19, prin menținerea finanțării economiei. Acest lucru este esențial pentru a sprijini redresarea economică a UE. Având în vedere impactul pe care pandemia de COVID-19 l-a avut asupra economiei UE, se preconizează că volumul creditelor neperformante va spori în întreaga UE, dar încă nu se știe cu certitudine când se va produce și ce amploare va avea această creștere. În funcție de rapiditatea cu care economia UE se redresează în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, calitatea activelor băncilor și, în consecință, capacitatea lor de creditare s-ar putea deteriora.

Valdis Dombrovskis , vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Istoria ne arată că strategia cea mai bună este să abordăm din timp și în mod decisiv problema creditelor neperformante, mai ales dacă dorim ca băncile să sprijine în continuare întreprinderile și gospodăriile. Acum luăm măsuri preventive și coordonate. Strategia prezentată astăzi va contribui la redresarea rapidă și durabilă a Europei prin ajutarea băncilor să scoată în afara bilanțurilor aceste credite și să mențină fluxul de creditare.“

Mairead McGuinness, comisarul pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Multe întreprinderi și gospodării s-au confruntat cu presiuni financiare semnificative din cauza pandemiei. Asigurarea faptului că cetățenii și întreprinderile europene continuă să primească sprijin din partea băncilor lor reprezintă o prioritate de prim rang pentru Comisie. Astăzi am prezentat un set de măsuri care asigură protecția debitorilor, putând contribui totodată la prevenirea unei creșteri a creditelor neperformante, astfel cum s-a înregistrat în urma ultimei crize financiare.“

Obiective principale

Pentru a oferi statelor membre și sectorului financiar instrumentele necesare cu ajutorul cărora să facă față din timp creșterii numărului de credite neperformante în sectorul bancar al UE, Comisia propune o serie de acțiuni care vizează patru obiective principale:

  • dezvoltarea în continuare a piețelor secundare pentru activele neperformante: Acest lucru le va permite băncilor să scoată în afara bilanțurilor creditele neperformante, asigurând în același timp o protecție sporită a debitorilor. O măsură-cheie în cadrul acestui proces ar fi adoptarea propunerii Comisiei privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite, care este discutată în prezent de Parlamentul European și de Consiliu. Aceste norme ar consolida protecția debitorilor pe piețele secundare. Comisia consideră utilă instituirea unui platforme centrale de date electronice la nivelul UE pentru a spori transparența pieței. O astfel de platformă ar acționa ca un fond de date pentru piața creditelor neperformante, astfel încât să se îmbunătățească schimbul de informații între toți actorii implicați (vânzători de credite, cumpărători de credite, administratori de credite, societăți de administrare a investițiilor și platforme private pentru credite neperformante), pentru a soluționa cu q eficacitate problema creditelor neperformante. Pe baza unei consultări publice, Comisia ar urma să exploreze mai multe opțiuni privind instituirea unei platforme de date la nivel european și să stabilească cea mai bună cale de urmat. Una dintre opțiuni ar putea fi instituirea platformei de date prin extinderea atribuțiilor bazei de date existente, European DataWarehouse (ED);
  • reforma legislației UE privind insolvența întreprinderilor și recuperarea datoriilor: Această reformă va contribui la asigurarea convergenței diverselor cadre de insolvență din UE, menținând în același timp standarde ridicate de protecție a consumatorilor. Existența unor proceduri de insolvență mai convergente ar spori securitatea juridică și ar accelera recuperarea valorii atât în beneficiul creditorului, cât și al debitorului. Comisia îndeamnă Parlamentul și Consiliul să ajungă rapid la un acord asupra propunerii legislative privind normele minime de armonizare referitoare la procedura accelerată extrajudiciară de executare a garanțiilor reale pe care Comisia a propus-o în 2018;
  • sprijinirea constituirii de societăți naționale de administrare a investițiilor și a cooperării dintre acestea la nivelul UE: Societățile de administrare a investițiilor sunt vehicule care acordă sprijin băncilor care se confruntă cu dificultăți, permițându-le să scoată în afara bilanțurilor creditele neperformante. Acest sprijin le permite băncilor să se concentreze din nou asupra creditării întreprinderilor și a gospodăriilor viabile, nu să se axeze pe gestionarea creditele neperformante. Comisia este pregătită să sprijine statele membre în constituirea de societăți naționale de administrare a investițiilor – dacă doresc acest lucru – și ar urma să analizeze modul în care cooperarea ar putea fi impulsionată prin instituirea unei rețele la nivelul UE a societăților naționale de administrare a investițiilor. Societățile naționale de administrare a investițiilor sunt importante datorită cunoștințelor de specialitate la nivel național, însă o rețea la nivelul UE a societăților naționale de administrare a investițiilor ar permite entităților naționale să facă schimb de bune practici, să asigure respectarea standardelor în materie de date și transparență și să coordoneze mai bine acțiunile. Rețeaua societăților de administrare a investițiilor ar putea, de asemenea, să utilizeze platforma de date pentru a se coordona și a coopera în vederea efectuării de schimburi de informații cu privire la investitori, debitori și administratori. Pentru a avea acces la informațiile privind piețele creditelor neperformante va fi necesar să se respecte toate normele relevante în materie de protecție a datelor referitoare la debitori;

…și măsuri preventive

Cu toate că situația sectorului bancar al UE este, în ansamblu, mult mai solidă decât cea înregistrată în urma crizei financiare, statele membre continuă să aplice răspunsuri neuniforme în materie de politică economică. Având în vedere circumstanțele speciale ale actualei crize sanitare, autoritățile au posibilitatea de a pune în aplicare măsuri preventive de sprijin public, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru a se asigura continuitatea finanțării economiei reale, astfel cum se prevede în Directiva UE privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și în cadrele în materie de ajutoare de stat.

Strategia privind creditele neperformante, propusă CE, se bazează pe un set coerent de măsuri puse în aplicare anterior. În iulie 2017, miniștrii de finanțe, reuniți în cadrul ECOFIN, au convenit asupra unui prim Plan de acțiune în cazul creditelor neperformante. În conformitate cu Planul de acțiune al ECOFIN, Comisia a anunțat, în comunicarea sa, din octombrie 2017, privind finalizarea uniunii bancare, un pachet cuprinzător de măsuri care vizau reducerea nivelului creditelor neperformante în UE. În martie 2018 Comisia a prezentat pachetul său de măsuri menite să reducă ratele ridicate ale creditelor neperformante.

Printre măsurile propuse s-au numărat mecanismul de protecție prudențial pentru creditele neperformante, care impunea băncilor obligația de a stabili niveluri minime de acoperire a pierderilor pentru împrumuturile nou-acordate, o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale, precum și proiectul referitor la constituirea societăților naționale de administrare a investițiilor. Pentru a atenua impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19, pachetul de măsuri privind sectorul bancar adoptat de Comisie în aprilie 2020 a pus în aplicare modificări specifice pe termen scurt ale normelor prudențiale bancare ale UE. În plus, pachetul de măsuri de redresare a piețelor de capital, adoptat în iulie 2020, a propus modificări specifice ale normelor privind piața de capital pentru a încuraja investiții mai substanțiale în economie, pentru a permite recapitalizarea rapidă a întreprinderilor și pentru a spori capacitatea băncilor de a finanța redresarea.


Mecanismul de redresare și reziliență va acorda, de asemenea, un sprijin substanțial reformelor menite să aducă îmbunătățiri cadrelor judiciare, administrative și în materie de insolvență și să susțină o rezoluție eficientă a creditelor neperformante.


Bogdan PANȚURU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *