Reforma Politicii Agricole Comune pentru cadrul multianual 2014-2020 se reflectă nu doar la nivelul fermelor şi asociaţiilor de producători, ci şi al organizaţiilor interprofesionale pentru un produs sau