Buzăul se distinge azi printr-o zestre bogată de tradiţii şi obiceiuri, dar şi printr-o multitudine de reuşite produse originale, atestate şi care se bucură de o largă apreciere