Sprijinul la hectar creşte la 166 euro

Share

Mai mulţi fermieri au venit, încă de la prima oră, la Centrul local nr. 3 Brăneşti (Ilfov) al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Tocmai se lansase noua campanie de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă. În timp ce unul dintre ei se chinuia, pe lângă un specialist al agenţiei, să stabilească exact parcela sa, a intrat pe uşă Mihail Dumitru, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, însoţit de mai mulţi directori ai APIA, printre care şi noul director general, Florin Faur.

„Noua campanie are asigurate toate condiţiile pentru o bună desfăşurare, astfel încât toate cererile să poată fi depuse la timp, pentru a ne încadra în calendarul stabilit de Uniunea Europeană. Ideea este să nu avem întârzieri şi să nu fim obligaţi să aplicăm penalizări celor care întârzie să-şi depună cererile“ – a declarat ministrul.

În faţa ochilor curioşi, Dumitru a spus că, pentru campania din 2010, fondurile europene din FEGA se ridică la 730 milioane de euro, care vor fi distribuite fermierilor eligibili.

„După calculele noastre, dacă se depun cereri în limita suprafeţei de referinţă vom avea un nivel al sprijinului de 81 de euro pe hectar din fonduri europene. La această sumă se adaugă 85 €/ha de la bugetul naţional, valoare aprobată deja de Guvern. Cuantumul sprijinului naţional se ridică la 635 milioane de euro atât pentru sectorul vegetal, cât şi pentru cel animalier“ – a precizat demnitarul.

Fermierii prezenţi la eveniment, din întâmplare, s-au declarat mulţumiţi de banii la hectar pe care îi vor primi în acest an.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 17 mai 2010, o singură cerere de plată. În cazul întârzierilor se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare. După 11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Ajutorul naţional, doar pentru suprafeţele cultivate

„În 2010, vrem să creştem rigoarea şi responsabilitatea fermierilor de a cultiva terenurile. De aceea, am hotărât ca ajutoarele din fonduri naţionale să nu fie acordate decât celor care cultivă terenurile“ – a atras atenţia ministrul.

Însă, pentru terenuri întreţinute, chiar neînsămânţate, se acordă sprijinul european de 81 €/ha! În această situaţie, trebuie respectate Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu – GAEC impuse de Uniunea Europeană, cum ar fi, de exemplu, „Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite pentru producţie“. Şeful Agriculturii a precizat că APIA va efectua mai multe controale, tocmai pentru a preveni încălcarea legislaţiei în domeniu, pentru a nu se mai acorda subvenţii pentru terenurile abandonate.

Condiţii de acordare a sprijinului pe suprafaţă

„Beneficiarii măsurilor de sprijin pe suprafaţă pot fi persoane fizice şi/sau juridice, care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul“ – a declarat Florin Faur.

Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare în cazul culturilor de câmp şi de cel puţin 0,1 ha în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole şi arbuştilor fructiferi.

De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe toată suprafaţa fermei.

Traian DOBRE