Plăţile în agricultură se încheie la 30 iunie 2010

Share

– Anual, peste 3 milioane de hectare nu beneficiază de subvenţii. Dincolo de temerile unor fermieri, de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) am fost asiguraţi că plăţile aferente anului 2009 sunt în grafic şi se vor încheia (fără penalităţi) la data de 30 iunie 2010, conform obligaţiilor europene asumate de România.

Până la data de 31 ianuarie 2010, APIA a făcut plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plăţi naţionale directe complementare (PNDC), plăţi tranzitorii pentru tomate, plăţi separate pentru tomate, precum şi pentru culturile energetice şi măsurile delegate din PNDR. Menţionăm că, din suma de peste 1,3 miliarde de lei, achitată deja, s-a acoperit şi avansul de 70% acordat agricultorilor pentru înfiinţarea culturilor de toamnă. În continuare, intră pe rol plăţile din FEADR şi din bugetul naţional.

Cum se împart banii

APIA a autorizat suma de 22,2 milioane de euro, reprezentând diferenţa faţă de plata pe suprafaţă acordată în avans pentru campania SAPS 2009, precum şi sprijinul aferent plăţilor naţionale directe complementare (PNDC).

Din suma totală autorizată, 8,3 milioane de euro reprezintă diferenţa faţă de avansul (70%) din SAPS acordat începând cu data de 16 octombrie 2009. De acest sprijin financiar beneficiază aproape 127.000 fermieri care au îndeplinit condiţiile impuse de regulamentele europene şi pentru care, în urma controalelor, nu s-au constatat discrepanţe faţă de datele declarate în cereri. Totodată, suma de 14,5 milioane de euro reprezintă contribuţia de la buget şi fonduri FEADR pentru plata PNDC în cadrul măsurilor/schemelor de sprijin pe suprafaţă.

Niciun leu pentru pârloagă

Tot de la APIA, am aflat că, anual, peste 3 milioane de hectare nu beneficiază de subvenţii pentru că nu sunt eligibile. Suprafaţa totală arabilă, aflată în evidenţa APIA, a crescut de la 9.288.328 ha în sezonul trecut la 9.654.028 ha în prezent, dar sunt lucrate doar 6 milioane de hectare.

În cele mai multe situaţii, sunt terenuri pe care cresc doar mărăcini şi rugi, pentru că proprietarii nu le lucrează. Există însă şi multe proprietăţi mici, de subzistenţă, care aparţin, de regulă, unor ţărani săraci, cărora nu li se acordă niciun fel de sprijin. În cazul culturilor de câmp, proprietăţile fie au sub 1 ha, fie sunt formate din parcele mai mici de 0,3 ha, iar în cazul păşunilor, livezilor, viilor sau grădinilor, sub 0,1 ha.

Traian DOBRE