Se formează un sector european al sorgului

Share

Aventura sorgului a început în noiembrie 2016 la București, odată cu primul Congres European al Sorgului – un act fondator pentru un domeniu de producție care dispune de un potențial real și al cărui țel este formarea unui sector european al sorgului. Retrospectiva ultimelor 15 luni: ce s-a realizat până acum? Care sunt etapele parcurse? Ce provocări ne așteaptă?

„Certificatul de naștere“ al sectorului sorgului

Această primă întrunire de amploare a principalilor actori din sectorul european al sorgului – de la geneticieni și producători de semințe, la agronomi, agricultori, economiști, comercianți, procesatori și operatori industriali – a fost catalizatorul care a stimulat pe mai departe continuarea acestui demers concertat. Constatarea – împărtășită de toți participanții – este că această cultură are un potențial real, din mai multe motive: progresul genetic, avantajele de ordin agronomic, importanța economică, caracteristicile favorabile protecției mediului, calitățile nutritive, diversitatea piețelor de desfacere și direcțiile politicilor agricole. Aceste lucruri i-au determinat pe inițiatorii acestui demers să depună la instituțiile de resort din UE o serie de proiecte vizând promovarea și dezvoltarea sorgului în cinci state-membre ale Uniunii (Bulgaria, Spania, Franța, Italia și România) și două țări terțe (Rusia și Ucraina). Proiectele au fost validate și subvenționate de Bruxelles în scopul desfășurării unor acțiuni de comunicare, precum și a unor acțiuni de ordin tehnic, economic și de promovare, pe o perioadă de trei ani, începând din mai 2017 și terminând cu aprilie 2020. Totodată, a fost numit un responsabil de dezvoltare, Charles-Antoine Courtois, care se va ocupa de punerea în practică a acestor demersuri de promovare și dezvoltare.

Planuri de promovare bogate în conținut

Un produs puțin dezvoltat în Europa până acum, sorgul face obiectul unor planuri de promovare vizând remedierea deficitului de comunicare și popularizare a acestei plante în cadrul diverselor verigi din sector. Astfel, s-au conceput o strategie și un pachet de instrumente de comunicare, constând (în diferite versiuni lingvistice) dintr-o serie de mijloace pedagogice care scot în evidență avantajele sorgului, un sit Internet (dotat, mai ales, cu o bibliotecă și documentație tehnică descărcabilă) și un buletin de știri care va apărea din luna martie a acestui an și la care toți cei interesați se vor putea abona gratuit, printr-un formular de contact de pe pagina Internet. Totodată, este vorba și de manuale tehnice, care fac cunoscută publicului larg tehnologia de producție a sorgului, de la semănat la recoltare (atât sub formă de sorg-boabe, cât și de sorg furajer); de realizarea unor loturi demonstrative, care să ilustreze progresul genetic al hibrizilor de sorg; de deplasări ale reprezentanților presei și vizite de studiu pentru specialiștii europeni, care să permită o apreciere „la fața locului“ a potențialului sorgului, și de organizarea unor saloane agricole, conferințe și formări, destinate producătorilor și celor care îi consiliază. O serie din aceste acțiuni au fost demarate în țările menționate mai sus, unde cultura sorgului are un cadru propice de dezvoltare. Toate aceste acțiuni se vor desfășura sub o singură siglă și o singură semnătură:

S-a născut organizația interprofesională Sorghum ID

Dinamica primului semestru al anului 2017 a fost marcată de constituirea, de către actorii europeni ai sorgului, a unei asociații interprofesionale europene, dedicată acestei culturi. Evenimentul a avut loc în luna septembrie, 2017, la Bruxelles, prilejuind, totodată, alegerea unui consiliu administrativ și stabilirea unui obiectiv strategic: dezvoltarea producției europene de sorg-boabe și sorg furajer, precum și a geneticii hibrizilor. Cuprinzând, în momentul de față, 26 de organizații și societăți din diferite țări europene, reprezentând obținători de semințe, producători și procesatori, noul organism – cu sediul la Bruxelles – va avea, conform statutului său, următoarele obiective:

  • să reprezinte sectorul sorgului și să pledeze în favoarea acestei culturi în fața instituțiilor europene, naționale și chiar regionale, într-un cadru coerent cu celelalte plante de cultură mare;
  • să desfășoare acțiuni de promovare axate pe avantajele acestei producții;
  • să realizeze acțiuni de dezvoltare în ceea ce privește parcursul tehnic de producție;
  • să promoveze piețele de desfacere ale produselor alimentare și nonalimentare ale acestei culturi;
  • să reunească și să mobilizeze eforturile tuturor celor vizați pentru a construi o dinamică de durată.

Această nouă asociație – al cărei consiliu administrativ s-a întrunit în ianuarie, 2018, la Paris – a procedat la alegerea unui comitet de operare, format din cinci membri, reprezentând sectoarele de semințe, producție și procesare. Ținta este, desigur, de a produce mai bine și mai mult, grație avantajelor și caracteristicilor sorgului, dar și de a reuși o dezvoltare care să meargă mână în mână cu piețele de desfacere ale acestui produs – în special cu sectorul furajer (principalul debușeu european al sorgului), dar și cu consumul uman și producția de energie, domenii foarte puțin dezvoltate astăzi, însă pline de potențial.

O evoluție care nu se dezminte

Încurajați în urma primelor succese înregistrate, cei implicați în organizația Sorghum ID au depus la organismele Uniunii Europene proiecte de promovare a sorgului și în alte țări din Uniune care dispun de potențial în acest sens (Ungaria și Austria), precum și în țări din Orientul Apropiat (Iran și Turcia). Sunt proiecte noi, care au beneficiat, și ele, în decembrie anul trecut, de un aviz favorabil, cu finanțări europene. Aceste proiecte se vor desfășura tot pe parcursul a trei ani, lansarea lor fiind programată pentru luna mai 2018, cu colaborarea și implicarea organizațiilor și societăților-membre ale asociației interprofesionale europene Sorghum ID, care va dispune, astfel, de noi pârghii de realizare a obiectivelor sale. Așadar, vorbim de obținerea unor succese noi, care vor conduce la propunerea unor proiecte noi pentru anul 2019, în special în direcția Germaniei. În fine, trebuie menționat cel de-al doilea Congres european al sorgului, care se află în pregătire și este preconizat a avea loc în perioada 7-8 noiembrie 2018 în Italia, la Milano.

Așadar, cincisprezece luni de activitate intensă, cu o agendă „la zi“ bogată în realizări și rezultate, și promițătoare în ceea ce privește viitorul suprafeței europene de sorg, dezvoltarea piețelor și profilul acestei plante. Pentru ca sloganurile „Viitorul mizează pe sorg“ și „Sorgul – sigur“ să devină o realitate tangibilă și cuantificabilă.