România – o ţară agricolă, dar cu agricultură neperformantă

Share

Sectorul agroalimentar se confruntă cu numeroase probleme. România dispune de un potenţial agricol semnificativ, comparativ cu alte state membre. Însă nivelul de organizare, fărâmiţarea excesivă, finanţarea inadecvată sunt principalii factori restrictivi în obţinerea unui nivel de performanţă capabil să facă faţă presiunilor concurenţiale din ce în ce mai puternice din acest domeniu, se arată într-un nou Raport intitulat „Provocările pieţei unice şi concurenţa în sectoare sensibile“, elaborat de Consiliul Concurenţei (CC). Se mai spune că retrocedarea terenurilor agricole, procesul de privatizare, liberalizarea preţurilor, necesitatea de adaptare la rigorile comunitare, precum şi alte măsuri de politică specifică şi-au pus din plin amprenta asupra tabloului actual de eficienţă şi competitivitate sectorială.

Alimentele, 31,5 % din bugetul familiei

„Este evident faptul că, prin aplicarea unor politici adecvate şi prin creşterea performanţei, sectorul agroalimentar poate asigura necesarul de consum intern al populaţiei. Cu toate acestea, o problemă importantă rămâne cea a ponderii încă ridicate a cheltuielilor cu alimentele în bugetul total al unei familii“ – a afirmat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele CC.

La nivelul anului 2008 – se menţionează în raport – în România ponderea cheltuielilor cu alimentele în bugetul total al familiei reprezenta 31,5 %, faţă de doar 16% media europeană,

plasându-ne pe ultimul loc în UE-27. Cu ponderi mai mari de 20% a cheltuielilor cu alimentele în coşul de consum se situează Lituania (30,9%), Ungaria (26,7%), Estonia (24,8%), Letonia (24,6%), Cehia (23,3%), Slovacia (22,8%), Cipru (21,6%), Irlanda (20,6%) şi Malta (20%).

Cele mai recente informaţii ale Eurostat pun în evidenţă faptul că, faţă de media UE-27, preţurile la alimente în România sunt mai mici cu 34%, cu oscilaţii de la o categorie de produse la alta. Astfel, în timp ce la categoria tutun sunt cu 53% mai reduse decât media europeană, la categoria lapte, brânză şi ouă sunt mai scăzute cu doar 7%.

Contradicţii flagrante

Conform documentului, ultimele date europene referitoare la indicatorii macroeconomici ai sectorului agricol pun în evidenţă poziţia României faţă de celelalte 26 de state membre.

– În privinţa suprafeţei agricole, România este a şasea ţară comunitară, reprezentând 7,7% din totalul UE-27. Din nefericire, România deţine în continuare cel mai mare număr nedorit de exploataţii agricole (3.931.000), situându-se pe ultima poziţie.

– Suntem ţara cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în agricultură, unde depăşim cu mult media europeană de 5,4%.

– La nivelul valorii producţiei agricole şi consumului intermediar, România ocupă locul 8, după Franţa, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie, Olanda şi Polonia.

– Cel mai relevant indicator – ponderea agriculturii în PIB – situează România pe locul 1 din cele 27 de state membre, cu o pondere de 6% faţă de media europeană de 1,2%. Ultimul indicator nu este unul care să ateste un echilibru economic normal, dimpotrivă.

Traian DOBRE