Măsuri PNDR lansate în 2011

Share

Direcţia Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) – Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit programul de măsuri aferente anului 2011. Este vorba de cele care se află în derulare, în cadrul PNDR.

La nivelul MADR s-a hotărât ca, la începutul fiecărui an, să fie stabilit un calendar precis, cu perioadele de desfăşurare a sesiunilor, în care se pot depune cereri de finanţare, pe baza unor proiecte eligibile, precum şi numărul sesiunilor şi sumele alocate.

Zece măsuri cu 16 sesiuni

Potrivit datelor prezentate, în 2011 sunt preconizate zece măsuri, cu 16 sesiuni. Suma totală alocată se ridică la peste 1,6 miliarde de euro. Cel mai important lucru este că toţi banii au fost prinşi în buget, deci se vor putea face plăţi fără întârziere.

Pentru măsurile referitoare la turism, pe lângă fondurile aferente anului acesta, mai există bani şi pentru 2012. Însă Măsura 121, foarte solicitată de beneficiari, se închide în 2011, fiind consumată întreaga sumă alocată pentru perioada 2007-2013.

Dacă vor rămâne fonduri de la alte măsuri cu absorbţie lentă, acestea ar putea fi realocate pentru Măsura 121, în anul 2011 sau 2012. De asemenea, foarte mulţi beneficiari au aplicat şi pentru Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă, astfel încât şi aceasta se închide în 2011.

Pentru Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole se acordă fonduri separate faţă de cele alocate prin Ministerul Mediului şi Pădurilor şi nu se pot suprapune, deci nu se poate finanţa de două ori aceeaşi suprafaţă. Sunt vizate, în special, împăduriri ale terenurilor slab productive şi realizarea de perdele forestiere.

Măsuri PNDR  lansate în 2011

– Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri.
– Măsura 121 – Modernizarea exploataţilor agricole.
– Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.
– Schema M123 – Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole.
– Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii.
– Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă.
– Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole.
– Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi.
– Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice.
– Componenta d a Măsurii 322 – Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010.

 Ni s-a menţionat că, în cadrul Măsurii 322 – Renovarea şi dezvoltarea satelor, a fost lansată o nouă componentă, numită d, Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010. Beneficiare sunt localităţile rurale afectate de inundaţii în vara anului trecut, înscrise în lista guvernamentală. Sprijinul se acordă pentru refacerea drumurilor, podurilor şi podeţelor distruse. Valoarea maximă pe un proiect este de 1,5 milioane de euro.

Pachete cu măsuri noi de sprijin, în viitor

„Avem un calendar cu măsuri noi, care trebuie analizate şi acceptate de Comisia Europeană. Acestea au fost discutate la Comitetul de monitorizare, desfăşurat pe 17 decembrie. În funcţie de elaborarea şi aprobarea documentelor, vom şti dacă vor fi sau nu lansate în 2011“ – ne-a spus Cornelia Mihai, director general în Ministerul Agriculturii.

În principal, noile măsuri vizează Axa 2 din PNDR – Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale. Este vorba despre un pachet de sprijin, care acoperă Natura 2000 şi zonele defavorizate montane, în cazul cărora se urmăreşte creşterea sprijinului pe suprafaţă, de la 40 la 90 euro/ha.

De asemenea, există un pachet nou pentru agricultura ecologică, care se află în analiză la Bruxelles. De îndată ce va fi aprobat, va fi făcut public.

Calendar pentru sesiunile PNDR în 2011
(vezi tabel revista tiparita)

Măsura 125 * – la stabilirea alocării aferente anului 2011 nu au fost luate în calcul sumele suplimentare alocate Măsurii 125 submăsura c) Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor.

Măsura 322** – sesiunea este programată pentru luna martie 2011, sub rezerva obţinerii acordului Comisiei Europene cu privire la propunerile de modificare a PNDR, până la acea dată.

Peste 1 miliard de euro, în 2010

Reamintim că, anul trecut, pe PNDR, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a plătit către solicitanţii de fonduri europene peste 1,05 miliarde de euro.

Din această sumă, aproximativ 600 milioane de euro reprezintă plăţi către beneficiarii măsurilor de investiţii implementate de către APDRP, iar 400 milioane de euro, plăţi efectuate în contul măsurilor de sprijin direct.

În total, de la demararea PNDR în anul 2008, APDRP a efectuat plăţi în valoare de 1,72 miliarde de euro.

Numărul contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii măsurilor de investiţii disponibile prin PNDR s-a ridicat la 19.529, în valoare de 3,39 miliarde de euro.

Traian DOBRE