Afaceri

Reglementări noi în prevenirea poluării chimice

Share

La propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Guvernul României a acceptat o hotărâre privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase

Prezentul Program de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice stabileşte cadrul legal unitar şi instituţional necesar pentru:

• aplicarea de măsuri de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi reducerea treptată a poluării cauzate de substanţele prioritare în vederea aducerii lor în limitele standardelor de calitate de mediu (SCM);

• aplicarea de măsuri în cazul în care standardele de calitate de mediu pentru substanţele prioritare sunt depăşite.

Totodată, programul stabileşte specificaţiile tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor şi instituie criteriile minime de performanţă pentru metodele de analiză care sunt aplicate pentru monitorizarea stării apelor, a sedimentelor şi a biotei, precum şi normele pentru demonstrarea calităţii rezultatelor analitice a datelor referitoare la standardele de calitate de mediu.

Domeniul de aplicare a programului vizează gestionarea apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi apele uzate industriale, epurate sau neepurate, evacuate în mod direct sau prin intermediul staţiilor de epurare municipale sau a reţelelor de canalizare în apele de suprafaţă, caracterizate prin substanţele prioritare şi poluanţii specifici.

Noul act normativ este emis ca urmare a obligaţiei de transpunere a doua directive europene în domeniul apelor. (L.D.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *