Recuperatorii de creanțe, puși cu botul pe labe

Share

hartuireDatornicii nu mai pot fi hărțuiți

Dacă nu știați aflați că de la începutul acestei luni recuperatorii de creanțe nu vor mai putea hărțui debitorii, pentru recuperarea debitelor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă aveți datorii la bancă sau la vreun IFN, recuperatorii nu vă vor mai putea contacta noaptea, nu vă vor mai putea amenința sub nicio formă, nu vă vor mai contacta vecinii, cunoscuții sau rudele, nu vor mai pune citații la ușa blocului și nici nu vă vor mai putea contacta la locul de muncă. În plus, sumele suplimentare cerute până acum datornicilor sunt interzise. Și asta pentru că din 30 septembrie a intrat în vigoare OUG 52/2016 referitoare la contractele de credit.

Mai jos vă prezentăm prevederile din Ordonanța de Urgență OUG 52/2016 în care apar limitările de mai sus

„Se interzice:

a) cesionarea contractului de credit și a accesoriilor, precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România;

b) perceperea de comisioane, dobânzi și dobânzi penalizatoare, cu excepția dobânzilor penalizatoare legale, de către entitățile de recuperare creanțe;

c) perceperea de costuri aferente activității de recuperare de către entitățile de recuperare creanțe, cu excepția costurilor aferente procedurilor de executare silită;

d) derularea activităților de recuperare creanțe în perioada celor 30 de zile calendaristice prevăzute la art. 71 alin. (5) lit. b) și până când este transmis consumatorului răspunsul la contestație;

e) utilizarea de tehnici care să hărțuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanțelor;

f) utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanțe, de amenințări sau alte tehnici agresive, cu scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia ori de a-i afecta reputația sau proprietatea;

g) contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanțe, la locul de muncă al acestuia;

h) contactarea, în legătură cu recuperarea creanțelor, a oricărei altei persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;

i) afișarea la ușa apartamentului/blocului a notificărilor/somațiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanțelor, cu excepția actelor de procedură afișate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanței de judecată;

j) comunicarea entității de recuperare creanțe cu consumatorul în intervalul orar 20,00-09,00.“

În plus, în OUG se mai spune că, în momentul în care banca cesionează creditul unei firme de recuperare, debitorul trebuie să fie înștiințat în maximum 10 zile, iar acesta trebuie să fie înștiințat despre toate detaliile tranzacției.

La finalul anului trecut, firmele de recuperare aveau de recuperat datorii restante în valoare totală de peste 10 miliarde de euro.

Bogdan PANȚURU

Revista Agrobusiness nr. 20, 16-31 octombrie 2016 – pag. 10