Energie

Racordarea la rețeaua de gaze se va face după noi reguli

Share

gaze-naturaleAutoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un nou regulament referitor la racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Reglementarea introduce câteva termene fără echivoc, pe care distribuitorul de gaze trebuie să le respecte față de oricine vrea să se racordeze la sistemul național. Și pentru că noul regulament este deocamdată în fază de proiect, există toate șansele ca reglementările să intre în vigoare începând de la anul. Mai jos vă prezentăm etapele care trebuie parcurse pentru racordarea la rețeaua de gaze, așa cum apar în regulament.

Regulament pentru racordarea la rețeaua de gaze (ANRE)

(OSD înseamnă Operator al Sistemului de Distribuție, SDI – Sistem de Distribuție Închis, OSDI – Operator Sistem Distribuție Închis, iar SD Sistem de Distribuție).

Pașii necesari:

  • depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare;
  • stabilirea soluției tehnice de alimentare cu gaze naturale a locului de consum;
  • emiterea avizului tehnic de racordare sau a refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis, după caz;
  • încheierea contractului de racordare cu OSD/OSDI, după caz;
  • achitarea tarifului de racordare la OSD/OSDI, după caz;
  • proiectarea instalației de racordare la SD/SDI, după caz;
  • verificarea proiectelor tehnice de către OSD/OSDI, după caz, prin intermediul verificatorilor atestați ANRE;
  • executarea instalației de racordare la SD/SDI, după caz;
  • recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare la SD/SDI de către OSD/OSDI, după caz.
  • Termene

Distribuitorul de gaze are la dispoziție 30 de zile pentru a da un răspuns la cererea de racordare, termen care curge de la momentul în care solicitantul a depus documentația completă. De reținut că, dacă solicitantul nu depune toate actele, distribuitorul trebuie să îi comunice în maximum 30 de zile ce mai are de adus, iar solicitantul are obligația să completeze documentația în maximum 30 de zile de când a fost anunțat.

Realizarea propriu-zisă a racordării și punerea în funcțiune a instalației se realizează în termen de maximum 30 de zile de la momentul obținerii autorizației de construire a instalației, de la autoritățile locale. În acest regulament nu este specificat vreun termen în care se eliberează această autorizație, este specificată doar obligația distribuitorului ca, în termen de 60 de zile de la încheierea contractului de racordare, să depună la primărie documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire.

Bogdan PANȚURU

Revista Agrobusiness nr. 22, 16-30 noiembrie 2016 – pag. 21

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *