Producția de electricitate din surse de energie regenerabilă este în creștere

Share

Producția de electricitate din surse de energie regenerabilă în Uniunea Europeană a crescut, în termeni absoluți, cu aproape 5% din 2020 în 2021, dar consumul brut de electricitate s-a majorat de asemenea, în principal în urma redresării economiei după ridicarea restricțiilor, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Ca rezultat, în UE ponderea surselor de energie regenerabilă în consumul brut de electricitate a crescut cu doar 0,1 puncte procentuale (pp), de la 37,4% în 2020 la 37,5% în 2021, potrivit Agerpres.

Energia eoliană şi energia hidroelectrică au reprezentat peste două treimi din totalul electricității generate din surse regenerabile (37% şi, respectiv, 32%), restul de o treime provenind de la energia solară (15%), biocombustibili solizi (7%) şi alte surse de energie regenerabilă (8%). Sursa cu cea mai rapidă creștere a fost energia solară, care în 2008 reprezenta doar 1% din electricitatea consumată în UE.

În 2021, mai mult de trei sferturi din consumul brut de electricitate din Austria (76,2%) şi Suedia (75,7%) era generat din surse regenerabile. Aceste state membre UE sunt urmate de Danemarca (62,6%), Portugalia (58,4%), Croația (53,5%), Letonia (51,3%), Spania (45,9%), Germania (43,7%) şi România (42,4%).

La polul opus, cea mai scăzută pondere a electricității din surse de energie regenerabilă a fost în Malta (9,7%), Ungaria (13,7%), Luxemburg (14,2%), Cehia (14,5%) şi Cipru (14,8%).


Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii 15 ani. În 2009, liderii UE au stabilit obiectivul ca, până în 2020, 20% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În 2018, s-a stabilit obiectivul ca, până în 2030, 32% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În iulie 2021, având în vedere noile ambiții ale UE în materie de climă, colegiuitorii au primit propunerea de a revizui obiectivul la 40% până în 2030.


I.B.