Afaceri

Profil de cooperativă agricolă zootehnică – fermele de Nord Moldova, după primul an

Share


Aproape 75% dintre fermele din România au sub 2 hectare, iar ponderea fermelor sub 10 hectare este de 98% din total ca număr şi 39% din totalul suprafeței agricole utilizate. La polul opus, fermele cu dimensiuni de peste 100 hectare reprezintă doar 0,5% din numărul total, dar exploatează 49% din suprafața agricolă.


La începutul anul 2020 a avut loc un eveniment de prezentare a unui proiect (inițiat în septembrie 2019) prin care se pledează pentru asocierea fermierilor și înființarea a cât mai multor cooperative agricole. Evenimentul de prezentare a reunit atunci fermieri din țară și din străinătate cărora le-a fost prezentată o viziune de ansamblu a ceea ce presupune înființarea cooperativelor și avantajele aderării la o astfel de structură. Continuăm să prezentăm succint, în date-cheie, profilul cooperativelor care au fost înființate în cadrul proiectului Agricoop și realizările pe care acestea le-au înregistrat deja. Intră așadar în scenă Cooperativa Agricolă Fermele de Nord Moldova.

Startul înființării a fost dat pe 28 mai 2019, iar la sfârșitul lunii iunie cooperativa avea deja un statut reglementat prin lege. Obiectivul acestei structuri a fost acela de a reuni fermierii din regiunea de nord-est a județului Botoșani. În prezent, motoarele cooperativei sunt puse în funcțiune de trei SRL-uri din Hudești, Văculești şi Dorohoi, cinci II-uri din Ibănești, Văculești, Havârna și o persoană fizică din comuna Ibănești. Ca regiune de activitate, aria de operare a cooperativei se desfășoară pe teritoriul a șase comune, și anume Văculești, Havârna, Dumbrăvița, Corlățeni, Hudești  (comuna în care se află și sediul social al cooperativei), Ibănești și Municipiul Dorohoi.

În ceea ce privește capacitățile actuale de producție, membrii Cooperativei Agricole Fermele de Nord Moldova dețin la un loc 1.200 hectare teren agricol și 1.050 de capete bovine. La nivelul ei se produc, în medie zilnic, aproximativ 5,500 de litri de lapte și există o capacitate de stocare de 10.000 litri. Obiectivul primordial al cooperativei, acela de a colecta producția fermierilor și a o livra către procesatori, a fost atins la mai puțin de două luni de la înființarea ei. Astfel, în luna august a anului 2019 a fost realizată prima livrare colectivă către procesatori, iar prețul de comercializare a fost de 1,80 lei/litru de lapte. Primul an de funcționare a cooperativei s-a încheiat cu o cifră de afaceri de 1,5 mil. lei.

Primul an de existență a cooperativei și reușita de a încheia colaborări cu procesatorii de lapte au adus planuri de dezvoltare pentru această structură. Astfel, membrii Cooperativei Agricole Fermele de Nord Moldova și-au propus ca în viitorul apropiat să acceseze fonduri, iar cu banii astfel obținuți să achiziționeze echipamente specifice acestui domeniu de activitate – maşină de transport lapte, echipamente de muls mecanic (carusel) și de procesat furaje pentru animale. Pe termen mediu se are în vedere și dezvoltarea unei secții proprii de prelucrare și procesare a laptelui.

De ce sunt reticenți fermierii să adere la cooperative

Reforma agrară din 1921 a fost cea mai radicală din Europa şi a condus, prin distribuirea în medie a 4 hectare de pământ pe familie, la formarea unei pături sociale semnificative de țărani mici proprietari de pământ. Pe 23 martie 1945, la o nouă reformă agrară, menită mai ales să dezintegreze marile proprietăţi funciare, 1.057.674 ha de pământ au fost date în proprietatea a 796.129 de familii, ţărănimea reprezentând aproximativ 75% din populaţia ţării. La numai trei ani după reforma agrară începe procesul de colectivizare din perioada 1949-1962, ce a constat în confiscarea aproape a tuturor proprietăţilor agricole private din ţară şi în comasarea lor în ferme agricole administrate de stat. Aproximativ 3.000 de oameni au fost ucişi pentru că au refuzat să predea pământurile la gospodăriile agricole colective. Alţi peste 80.000 de oameni au fost arestaţi şi aruncaţi în închisori.


De ce este importantă asocierea

  • Crește forța și capacitatea de negociere atât în relația cu furnizorii, ceea ce oferă un preț mai bun la achiziția de echipamente, materii prime, semințe, furaje, pesticide ș.a., cât și cu distribuitorii/vânzătorii, ceea ce duce la asigurarea vânzărilor producției, inclusiv în export.
  • Există garanția unui bun raport calitate/ preț, determinând creșterea veniturilor.
  • Se realizează o optimizare a costurilor prin coparticipare.
  • Există certitudinea unei piețe de desfacere mai largă și mai sigură, inclusiv prin diversificarea gamei de produse și prin impunerea produselor pe piață prin garanția unei mărci.

Ce trebuie făcut pentru a convinge fermierii să se asocieze

  • Este importantă identificarea liderilor la nivel de comună/sat.
  • Este necesară intensificarea campaniilor de consiliere și argumentarea necesității asocierii, centrată pe profilul și nevoile fiecărui beneficiar.
  • Fermierii trebuie să cunoască exemplele de succes ale cooperativelor deja existente.

Laura ZMARANDA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *