Producţia animală în UE (Eurostat)

Share

Efectivele de animale ale Uniunii Europene s-au redus uşor în ultimul deceniu la bovine şi ovine, dar s-au menţinut la un nivel constant la porcine şi caprine, potrivit unui raport Eurostat publicat recent. Principalii producători de carne din Uniune sunt Franţa, Olanda şi Germania la bovine, Germania şi Spania la porcine, Franţa şi Marea Britanie la păsări, Marea Britanie şi Franţa la ovine şi caprine.

Obiective PAC de susţinere a pieţei

Potrivit datelor Eurostat, în perioada 2009-2010 a fost înregistrată o scădere de 2,1% la bovine, 0,6% la porcine şi 4,2% la ovine, în timp ce la caprine a fost consemnată o creştere de 2,6%.

Trebuie menţionat că diminuarea efectivelor a fost determinată în mare parte de apariţia unor boli cum ar fi ESB în 1996 şi 2000, febra aftoasă în 2001 sau gripa aviară – 2005, maladii care au afectat activitatea multor companii, dar şi economia statelor membre UE. Nu în ultimul rând, globalizarea, cererea în creştere din partea consumatorilor, dar şi extinderea Uniunii constituie adevărate provocări în ceea ce priveşte producţia animală.

Tocmai de aceea, pentru a le face faţă, Politica Agricolă Comună (PAC) urmăreşte stabilizarea pieţei UE, asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultori, restabilirea nivelului de consum de produse de origine animală, dar şi creşterea competitivităţii produselor de acest tip realizate în UE pe piaţa mondială. Principalele măsuri de susţinere a pieţei în prezent sunt plăţile directe către producători şi depozitarea publică/privată. Să nu uităm că, în noiembrie 2008, miniştrii agriculturii din UE au ajuns la un acord politic privind „bilanţul de sănătate“, al cărui scop a fost modernizarea, simplificarea şi eficientizarea PAC, astfel încât să nu mai fie impuse restricţii de producţie fermierilor. Totodată, s-a stabilit ca sistemul cotelor de lapte să fie eliminat treptat.

(datele statistice le gasiti in revista tiparita pe baza de abonament)

Ovine şi caprine
Producători – pondere în total %.

Marea Britanie şi Spania realizează mai mult de jumătate din producţia de carne de oaie sau capră din UE.
Bovine

Sacrificările efectuate de statele membre în 2010
Tineret bovine* (pondere în total %)
Bovine adulte* (pondere in total %)

Spania, Olanda şi Franţa produc aproape două treimi (65%) din carnea de mânzat realizată în UE. La carnea de vită principalii producători sunt Franţa, Germania şi Italia, care acoperă aproape jumătate (49%) din producţie.
Păsări

Ţări producătoare de carne de pasăre
(pondere în total %)

Cinci state membre (Franţa, Marea Britanie, Spania, Germania şi Polonia) realizează circa 60% din producţia de carne de pasăre a UE.
Porcine

Ţări producătoare de carne de porc
(pondere în total %)

Germania, Spania şi Franţa asigură aproape jumătate (49%) din producţia de carne de porc.

 (datele statistice le gasiti in revista tiparita pe baza de abonament)

Observaţii

În perioada 2009 – 2010, producţia de carne de vită şi mânzat a crescut, în timp ce s-a redus cea de oaie sau capră. De asemenea, începând cu anul 1995, producţia de carne în UE-27 s-a mişorat la bovine adulte, ovine şi caprine, dar a crescut la porc. De altfel, pe acest segment, cantitatea de carne de porc produsă s-a mărit rapid între 1997 şi 1999, după care a scăzut uşor între 1999 şi 2001, apoi a crescut iar până în 2007, când a fost înregistrat un nou maxim. În 2010 s-a mărit cu 3,5% faţă de anul anterior, fără a atinge nivelul său anterior. Şi la carnea de pasăre producţia a crescut în mod constant după anul 2006, anul trecut fiind înregistrată o creştere de 4,3%.

Ioana GUŢE