Evaluări APDRP finalizate la început de an

Share

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a finalizat la începutul acestui an evaluarea proiectelor depuse în sesiunile din 2011 de către cei interesaţi în a obţine finanţare nerambursabilă prin trei dintre măsurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

• 501 fermieri au fost evaluaţi ca fiind eligibili pentru modernizarea exploataţiilor agricole cu fonduri UE

În urma analizării tuturor celor 572 de proiecte depuse pe Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, experţii APDRP au evaluat ca fiind eligibile 501 proiecte. Dintre acestea, 354 de proiecte vizează investiţii în domeniul vegetal şi 147 în domeniul animal. Valoarea eligibilă totală a celor 501 proiecte este de 386,12 milioane de euro, dintre care 188,47 milioane de euro pentru proiectele din sectorul vegetal şi alte 197,65 milioane de euro pentru cele din sectorul animal.
Pentru domeniul vegetal, proiectele solicitanţilor vizează achiziţionarea de maşini, echipamente şi utilaje agricole, înfiinţarea unor sere, a ciupercăriilor, plantaţii de nuc, măr, cireş, prun, dar şi de cătină, înfiinţarea culturilor energetice, dar şi construirea unor spaţii de procesare a produselor agricole.

Pentru domeniul animal, cele mai multe cereri de finanţare sunt orientate către înfiinţarea sau modernizarea fermelor de vaci, de găini ouătoare sau pentru creşterea puilor de carne, a porcilor, caprelor, ovinelor sau curcanilor, dar şi construirea unor unităţi de procesare a laptelui.

Alocarea financiară totală pentru Măsura 121 este de 913,39 milioane de euro. Proiectele depuse de solicitanţi sunt în număr de 6.116 şi au o valoare de 2,36 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un grad de utilizare a alocărilor de 258,68%. În cadrul acestei măsuri sunt deja semnate 1.803 de contracte, acestea având o valoare de 689,49 milioane de euro. Prin aceste contracte s-a utilizat deja un procent de 75,49% din fondurile alocate acestei măsuri.

Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice

• 114 beneficiari selectaţi pentru proiecte de creştere a valorii adăugate

Pentru proiecte de creştere a valorii adăugate a produselor agricole şi silvice (Măsura 123) vor fi încheiate contracte de finanţare în valoare de 96 milioane de euro cu 114 solicitanţi de fonduri europene nerambursabile. Acestea au fost selectate din cele 329 depuse în sesiunea 1-31 martie 2011. Valoarea totală nerambursabilă a proiectelor selectate este de aproximativ 96 de milioane de euro.

Cele 114 proiecte vor primi fonduri nerambursabile pentru realizarea investiţiilor privind construirea spaţiilor pentru depozitare (nutreţuri, cereale, cartofi) dotate cu uscătoare sau aparatură de laborator, construirea spaţiilor pentru procesare (ciuperci, cereale, ulei etc.) sau a morilor de făină. Totodată, investiţiile selectate pentru finanţare prevăd înfiinţarea secţiilor de prelucrare a deşeurilor animale, a fabricilor de nutreţuri combinate, a fabricilor de procesare lapte, a silozurilor, a abatoarelor pentru păsări, a unităţilor de vinificaţie etc.

Cea mai accesată investiţie este cea de construire a spaţiilor pentru depozitarea cerealelor sau a produselor agricole.
Valorile proiectelor selectate se situează între 43.000 de euro (amenajarea unui centru de prelucrare şi ambalare a laptelui) şi 2,95 milioane de euro (construirea unei fabrici de nutreţuri combinate). Un proiect care se încadrează în aria de investiţii a Măsurii 123 poate obţine maximum 3 milioane de euro.

Fondurile alocate pentru Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice (Măsura 123) în această sesiune au fost în valoare de 130 milioane de euro.

Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

• 3.500 de proiecte candidate la finanţarea nerambursabilă pentru instalarea tinerilor fermieri

Angajaţii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) au finalizat evaluarea celor 4.083 de proiecte depuse de tinerii fermieri pentru a obţine finanţare nerambursabilă prin Măsura 112.

Sesiunea pentru depunerea cererilor de finanţare aferente Instalării tinerilor fermieri (Măsura 112) s-a desfăşurat în perioada 1-29 iulie 2011.

În urma analizării tuturor proiectelor depuse, au fost evaluate ca fiind eligibile 3.500 de proiecte ale tinerilor fermieri de pe întreg teritoriul României. Valoarea nerambursabilă a acestora este de 71,6 milioane de euro.

Sudul ţării deţine monopol asupra numărului de proiecte eligibile depuse în cadrul acestei sesiuni. Astfel, pe primul loc se află Regiunea 4 Sud – Vest, Craiova cu 844 de cereri de finanţare, urmată de Regiunea 2 Sud – Est, Constanţa cu 614 proiecte şi de cele 521 de proiecte ale Regiunii 3 Sud, Târgovişte.

Tinerii fermieri au solicitat sprijin financiar pentru dezvoltarea diverselor activităţi. Cele mai accesate domenii de investiţii au fost cele pentru apicultură şi ferme vegetale, dar şi pentru creşterea animalelor, exploataţii horticole şi modernizări ale fermelor.