Priorităţi bugetare pentru 2016

Share

buget-2016Bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016 este de 13.442,9 milioane de lei, la care se adaugă suma de 7.389,5 milioane de lei reprezentând contribuţia externă nerambursabilă a UE la finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, evidenţiată ca un venit în bugetul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), astfel că, în fapt, bugetul total prevăzut pentru anul 2016 este de 20.832,4 milioane de lei, reprezentând 2,81% din PIB.

Sursele de finanţare provin din:

– Bugetul de stat (5.347,1 milioane de lei)

– Finanţarea Uniunii Europene – 7.839,0 milioane lei [449,5 milioane de lei pentru finanţarea Programului Operaţional pentru Pescuit (POP) şi Programului Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) + 7.389,5 milioane de lei pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, evidenţiată ca un venit în bugetul AFIR].

– Împrumut angajat de MADR – 7.645,7 milioane lei destinat prefinanţării măsurilor de ajutor specific finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

– Venituri proprii – 0,650 milioane de lei, provenite din taxa de scoatere din circuitul agricol a terenurilor.

Printre priorităţile bugetare ale MADR pentru anul 2016 amintim:

  1. Ajutoare acordate din Bugetul de Stat, din care:

– ajutoare naționale tranzitorii acordate în sectorul zootehnic – 897,9 milioane de lei, structurate astfel: 259 milioane lei la speciile ovine şi caprine; 638,9 milioane de lei la specia bovine, din care 122,8 mil. lei pentru sectorul lapte şi 516 mil. lei pentru sectorul carne;

– subvenţionarea accizei la motorina utilizată în sectoarele vegetal şi zootehnic – pentru cheltuielile aferente trimestrelor IV din 2015, I, II şi III din 2016. – 338,8 milioane de lei;

– ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, aferente anului agricol 2015 – 588,2 milioane de lei;

– subvenționarea ameliorării raselor de animale prin acordarea de ajutoare destinate acoperirii costurilor de întocmire şi menținere a registrului genealogic – 25 milioane de lei.

  1. Contribuţia Bugetului de stat aferentă cofinanţării programelor de sprijinire a sectorului agricol, finanţate din fonduri europene:

– cofinanțarea de la bugetul de stat a fondurilor externe nerambursabile aferente PNDR 2007-2013, 2014-2020 şi POP 2007-2013 respectiv POPAM 2014-2020, precum şi a cheltuielilor neeligibile (TVA) – 1.704,6 milioane de lei.

  1. Contribuţia externă nerambursabilă a UE de sprijinire a sectorului agricol aferentă PNDR 2007-2013, 2014-2020 şi POP 2007-2013, respectiv POPAM 2014-2020 – în sumă de 15,5 mld. lei (8.095,2 milioane de lei Fondul European de Pescuit şi Fondul European de Garantare Agricolă + 7.389,5 milioane de lei Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală).
  2. Alte acţiuni finanţate de la bugetul de stat cu efecte asupra sectorului agricol, în ansamblu:

– Cheltuielile pentru modernizarea infrastructurii de irigaţii – 135,8 milioane de lei (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată prin Legea nr. 269 din 6 noiembrie 2015);

– Finanţarea programului de realizare a Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor – 20 milioane de lei;

– Finanţarea programelor de cercetare sectorială în domeniul agricol şi de funcţionare a institutelor de cercetare – 95,2 milioane de lei;

– Renta viageră aferentă cererilor depuse pentru terenurile concesionate/vândute până la sfârşitul anului 2009 – 70 milioane de lei.