Afaceri

Noul buget agricol European

Share

bugetul-agricolComisia Europeană a adoptat un proiect cu privire la viitorul buget agricol, după 2013, care se ştie că va fi semnificativ diminuat. Acest proiect va fi dat publicităţii la sfârşitul lunii noiembrie şi este evident că el va trebui foarte bine analizat şi poate fi modificat în sens pozitiv. Principalele priorităţi . Fondurile alocate Politicii Agricole Comune, conform proiectului iniţiat de Comisia Europeană, sunt direcţionate către noi priorităţi, cum sunt: crearea de noi locuri de muncă, energie şi protecţia mediului, precum şi relaţia comercială cu celelalte state ale lumii.

Bugetul actual al Politicii Agricole Comune (plăţi directe şi dezvoltare rurală) reprezintă 47% din bugetul total al Uniunii Europene, care se ridică în anul 2009 la 54,7 miliarde euro.

Obiective:

– Promovarea unui sector agricol viabil şi competitiv care respectă normele în materie de mediu, bunăstarea animalelor şi care asigură produse agroalimentare în cantităţi suficiente, de calitate foarte bună şi la preţuri rezonabile;

– Să contribuie la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, să protejeze mediul şi spaţiul rural, să răspundă foarte bine schimbărilor climatice, să amelioreze calitatea vieţii în mediul rural şi să creeze locuri de muncă astfel încât să se evite migraţia din mediul rural;

– Promovarea sectorului agricol european în comerţul internaţional.

Este cunoscut faptul că subvenţiile agricole sunt în continuă reducere; dacă în anul 1988 discutăm de 61% din bugetul total alocat Politicii Agricole Comune, în anul 2013 vom vorbi doar de 32% din bugetul total al Uniunii Europene.

Negocierile cu privire la perspectivele financiare ale Politicii Agricole Comune de după 2013 vor începe în anul 2011.

Politica de coeziune are drept scop susţinerea activităţilor agricole din zonele defavorizate, însă proiectul de buget, în forma actuală, va produce numeroase „victime“, cu toate că astăzi acest aspect nu este luat în calcul.

Proiectul de buget agricol aferent anului 2010 scoate în evidenţă suma de 56,28 miliarde euro, defalcată astfel:

– cheltuieli administrative din domeniul politicii agricole şi dezvoltării rurale = 132.094.232 euro;
– intervenţii pe pieţele agricole = 3.923.863.000 euro;
– ajutoare directe = 39.325.500.000 euro;
– dezvoltarea rurală = 13.030.600.000 euro;
– măsuri de preaderare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale = 131.500.000 euro;
– angajamente internaţionale din domeniul politicii agricole şi dezvoltării rurale 6.275.322 eiuro;
– întocmirea strategiilor politice şi coordonarea din domeniul politicii agricole şi dezvoltării rurale = 34.219.586 euro.

Dan BOTĂNOIU