Noi reglementări europene privind producția ecologică

Share

Recent, Comisia Europeană a aprobat un set de reguli cu privire la noile norme referitoare la producția ecologică, acestea urmând a fi aprobate și de plenul Parlamentului European. „Odată adoptate, noile norme vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021. Aceasta le va acorda suficient timp producătorilor, operatorilor și partenerilor acestora să se adapteze la noul cadru“, se arată într-un document al CE publicat pe europa.eu.

De ce noi norme?

Multe dintre normele actuale sunt vechi de peste

20 ani și trebuie actualizate pentru a reflecta schimbările majore care au avut loc în sectorul produselor ecologice din UE în ultimele două decenii. Producția ecologică nu mai este o parte de nișă a sectorului agroalimentar din UE, ca atunci când au fost inițial elaborate normele aflate în prezent în vigoare, explică oficialii CE. În fapt, ea reprezintă acum unul dintre cele mai dinamice sectoare ale agriculturii din UE, suprafața de teren folosită pentru agricultura ecologică ridicându-se la aproximativ 400.000 de hectare pe an. Piața produselor ecologice din UE valorează aproximativ 27 de mld. euro, cu circa 125% mai mult decât acum zece ani. Multitudinea de norme și de derogări aflate în prezent în vigoare nu oferă suficientă certitudine și securitate în acest sector foarte important al agriculturii europene, iar abordarea mai simplă și mai armonizată a noului regulament ar trebui să îl ajute să crească și mai rapid.

Ce se schimbă?

Principala îmbunătățire este introducerea unui set unic de norme la nivelul întregii UE care să acopere ansamblul sectorului de producție ecologică din UE. Vechile norme permiteau existența unui sistem de excepții, uneori la nivelul unui singur producător. Noile norme țin seama de nevoia de flexibilitate pe care aceste derogări o permiteau în trecut – excepțiile justificate în mod corespunzător, precum înlocuirea temporară a unui ingredient ecologic cu unul neecologic în cazurile în care stocurile erau limitate, vor fi permise în continuare, însă aceste excepții vor fi acum limitate în timp, evaluate în mod periodic și, dacă este necesar, aplicate tuturor producătorilor, asigurând astfel tratamentul echitabil al tuturor. Aceleași norme se vor aplica tuturor producătorilor ecologici și tuturor produselor ecologice. Din document mai aflăm că acest set unic de norme se va aplica și fermierilor din afara UE care își exportă produsele ecologice pe piața UE. El va înlocui cele peste 60 de standarde diferite care sunt considerate echivalente și care se aplică în prezent produselor alimentare ecologice importate.

Legislație simplificată

Noul regulament introduce o simplificare pentru fermieri. De exemplu, micii fermieri vor putea opta acum pentru certificarea în grup, ceea ce le va reduce costurile de certificare și le va facilita aderarea la sistemul ecologic. Și, credem noi foarte important, vor fi create noi oportunități, prin deschiderea unei noi piețe pentru semințe și alte materiale săditoare ecologice, cu un nivel înalt de biodiversitate genetică. Aceasta va duce la îmbunătățirea biodiversității, la durabilitatea culturilor și la stimularea inovării. În plus, asigură oficialii europeni, noile reglementări vor duce la o debirocratizare a sistemului care funcționează în prezent. „Procedura standard este de a efectua controale anuale, însă noile norme recunosc că acest lucru nu este neapărat necesar întotdeauna pentru producătorii ecologici consacrați. În cazul producătorilor care au o istorie «curată» după trei ani consecutivi de controale anuale, autoritățile naționale pot decide să îi controleze numai o dată la doi ani. Aceasta va reduce birocrația atât pentru fermieri, cât și pentru administrațiile naționale“, se mai arată în propunerea legislativă.

Cum rămâne cu pesticidele?

Potrivit documentului, normele de producție ecologică sunt foarte clare: producătorii certificați nu pot utiliza în niciun caz substanțe neautorizate, precum pesticidele, în culturile lor. Așa a fost întotdeauna și noile norme nu schimbă acest lucru. Ce stabilesc noile norme sunt măsuri de precauție pe care operatorii trebuie să le ia pentru a reduce riscul de „contaminare“ accidentală cu pesticidele utilizate în culturile convenționale din apropierea celor ecologice. Autoritățile naționale sunt responsabile pentru controlul acestor măsuri. Consumatorii ar trebui să poată avea deplină încredere că nu s-au folosit în mod activ pesticide la producția produselor care poartă sigla ecologică a UE și că s-au luat toate măsurile de precauție posibile pentru a se reduce ușorul risc de prezență accidentală a pesticidelor. În cazurile în care există afirmații că produsele ecologice ar conține pesticide, autoritățile naționale sunt obligate să investigheze. Cu toate acestea, asemenea afirmații trebuie să fie clar justificate pentru a declanșa o investigație oficială. Investigația ar trebui să conducă la determinarea sursei și a cauzei prezenței acestor substanțe și ar trebui să includă orice metodă adecvată pentru a elimina suspiciunile fără întârzieri inutile.

Ce se întâmplă cu produsele ecologice din import?

Noul regulament nu reglementează doar produsele ecologice din UE, ci și produsele importate în UE din alte țări. Din textul documentului aflăm că noile norme vor fi aceleași atât pentru producătorii din UE, cât și pentru cei din țări terțe care doresc să vândă pe piața unică a Uniunii Europene. În loc să producă în conformitate cu standarde considerate echivalente normelor UE, producătorii din țări terțe trebuie acum să respecte același set de norme ca și cei din UE. Cu alte cuvinte, este o trecere de la principiul echivalenței la principiul conformității. Acest fapt nu creează doar condiții de concurență echitabile pentru toți producătorii, care pot fi siguri că toți sunt obligați să respecte același set de standarde înalte, ci și asigură consumatorii că produsele ecologice comercializate în UE, indiferent dacă sunt produse acolo sau nu, respectă aceleași standarde de calitate. Până acum, produsele importate erau certificate în conformitate cu unele din cele aproximativ 60 de seturi diferite de norme ale organis­melor de control pe care UE le recunoștea ca echivalente cu propriile sale norme de producție ecologică.

Ce înseamnă noile norme pentru producția ecologică în sere?

Hrănirea plantelor în principal prin ecosistemul solului este una dintre principalele cerințe ale producției ecologice. Noul regulament confirmă legătura cu solul ca principiu de bază și, prin urmare, utilizarea de „straturi înălțate“ nu este considerată compatibilă cu principiile ecologice generale.

Cu toate acestea, noul regulament permite producătorilor din statele membre în care această practică a fost deja autorizată pentru agricultura ecologică să continue utilizarea serelor pe parcursul unei perioade limitate de 10 ani. La 5 ani de la data aplicării noului regulament, Comisia va prezenta un raport cu privire la utilizarea straturilor înălțate în sere; raportul poate fi însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă. La final, documentul explică și căror categorii de produse ecologice se vor aplica noile norme. „Noul regulament privind producția ecologică se va aplica produselor agricole vii și neprelucrate, inclusiv semințelor și altor materiale săditoare, precum și produselor agricole prelucrate utilizate ca produse alimentare și ca hrană pentru animale. Produsele prelucrate pot fi etichetate ca ecologice numai dacă cel puțin 95% din ingredientele de origine agricolă sunt ecologice“.

Bogdan PANȚURU